Klachtenregeling

Laatst bewerkt op: 10 oktober 2023

Het SWV maakt gebruik van een klachtenregeling welke in dit document wordt beschreven.

Waar kan ik terecht met een klacht?

Voor het indienen van een klacht kun je bij de volgende personen/commissies terecht:

 1. Als eerste aanspreekpunt voor het bespreken van klachten heeft het SWV een intern contactpersoon aangesteld.
  Naam: n.t.b.
  Email: n.t.b.
 2. Een klacht kan ook rechtstreeks bij het bevoegd gezag ingediend worden.
  Naam: n.t.b.
  Email: n.t.b.
 3. Voor de behandeling van klachten is het SWV tevens aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie; de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Een Secretaris van Onderwijsgeschillen neemt contact op met de klager en het bevoegd gezag of degene die betrokken is bij de klacht (waarover is geklaagd) en bespreekt welke route het beste gekozen kan worden om de klacht op te lossen.
  Email: info@onderwijsgeschillen.nl
  Website: https://www.onderwijsgeschillen.nl/
Hulp nodig?

Een externe vertrouwenspersoon kan behulpzaam zijn bij de procedure voor het indienen van een klacht indien gewenst.

Naam: Joyce Huijbers
Telefoonnummer: 06-46 98 91 32
Email: joyce@vertrouweninpersoon.nl