Aanmeldformulieren

In tegenstelling tot voorheen zijn er geen aanmeldformulieren op de site te vinden. ALLE ondersteuningsaanvragen en onderlinge communicatie moeten vanuit ParnasSys bij Kindkans ingediend worden. Klik hier voor meer informatie. Uitzonderingen zijn aanvragen vanuit een voorschoolse voorziening t.b.v. kinderen die nog niet op school zitten, aanvragen voor specialistisch jonge kind en aanvragen van scholen buiten ons samenwerkingsverband. Deze aanvragen dienen beveiligd aangeleverd te worden, in een gezipte map met daarin alleen maar PDF bestanden, via info@swvwaterland.nl.