Maak kennis met ons team

Laatst bewerkt op: 2 mei 2023
Adviseur Passend Onderwijs (APO)

Een APO ondersteunt en adviseert de leerkrachten, intern begeleiders, directies en ouders/verzorgers bij de begeleiding van (groepen) leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte.

 • Annette Langeland
 • Chantal Blom
 • Chantal Dekker
 • Els Huigsloot
 • Els Wijnhorst
 • Femmy Sandtke
 • Getske Douma
 • Henny v/d Graaf
 • Jaap Schilder (Dyslexie specialist)
 • Joke Idema
 • Manon v/d Meulen
 • Mirjam Klaphake
 • Robert Devilee (per -1-9-2024)
 • Zusanne Tol
Trajectbegeleider

De trajectbegeleider begeleidt onderzoekstrajecten vanuit het samenwerkingsverband en heeft daarmee een belangrijke rol in het begeleiden van ouders (en leerlingen) bij het in kaart brengen van de onderwijsbehoeften van hun kind.

 • Martijn Ruigewaard
Secretaresse / Financieel medewerker

De secretarieel medewerker verricht secretariële- en financieel/cijfermatige werkzaamheden.

 • Angelique Gotjé
Managementassistente

De managementassistent ondersteunt het management, verricht organisatorische werkzaamheden en draagt zorg voor informatievoorziening vanuit het SWV.

 • Jerain de Vries-Venetiaan
Teamcoördinator / Voorzitter MDO

De teamcoördinator coördineert en verdeelt de werkzaamheden van de APO’ers en de trajectbegeleiders en is voorzitter van de multidisciplinaire overleggen.

 • Jelly Lindeboom
Directeur

De directeur draagt zorg voor de beleidsadvisering aan het bestuur, de beleidsvoorbereiding- en uitvoering op de diverse beleidsterreinen van het samenwerkingsverband, geeft leiding en sturing aan de organisatie en draagt zorg voor het personeelsmanagement.

 • Roger Meijer (a.i.)
 • Babs Schipper (per 1-8-2024)