Scholen

Scholen2024-03-18T16:02:31+01:00

Op deze pagina staat informatie voor scholen

Scholen moeten ervoor zorgen dat een kind hulp krijgt op school, of hulp krijgt op een passende andere plek. Dat is geregeld met de zorgplicht passend onderwijs. Soms is er meer nodig dan de school kan bieden en moet het kind naar een andere school in de regio. Dat kan een andere basisschool zijn of een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO).

Zorgroute school

In de onderstaande tekening kun je de zorgroute vinden binnen een school.

Aanmeldingen via Kindkans

ALLE ondersteuningsaanvragen en onderlinge communicatie moeten vanuit ParnasSys bij Kindkans ingediend worden. Klik hier voor de algemene handleiding. IB’ers en directeuren krijgen een gebruikersnaam en wachtwoord van het samenwerkingsverband.

Na aanmelding aanmeldformulieren invullen

Na het indienen van de aanvraag via ParnasSys vult de school in Kindkans het desbetreffende aanmeldformulier in. Hoe? Klik hier voor de handleiding.

Hulp nodig?

Als je aangemeld bent, kom je in een veld waar een aantal handleidingen staan weergegeven. Mocht je alsnog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met Angelique en Jerain via info@swvwaterland.nl

Uitzondering

Aanvragen vanuit een voorschoolse voorziening t.b.v. kinderen die nog niet op school zitten en aanvragen voor specialistisch jonge kind worden niet via Kindkans ingediend. Klik hier voor de desbetreffende formulieren. Vanaf schooljaar 2023-2024 worden aanvragen voor hoogbegaafdheid ingediend via secretariaat@deskov.nl  (alle SKOV aanvragen) en onderwijsondersteuning@opspoor.nl (alle overige aanvragen)

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Het Samenwerkingsverband Waterland PO monitort ondersteuningsaanvragen van scholen en laat kinderen toe tot het speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO). Hiervoor is het verplicht advies in te winnen van een orthopedagoog en tenminste een tweede deskundige.

De Commissie TLV (Toelaatbaarheidsverklaring) is hiervoor verantwoordelijk. Deze commissie is vanaf 01-08-2014 wettelijk verplicht en bestaat uit onderstaande drie personen. Klik hier voor de werkwijze van de commissie en de criteria voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring.

Dit is een stukje tekst over Voornaam Achternaam/wat de functie van deze persoon betekend.

Dit is een stukje tekst over Voornaam Achternaam/wat de functie van deze persoon betekend.

Dit is een stukje tekst over Voornaam Achternaam/wat de functie van deze persoon betekend.

Arrangementen

Vanaf 1 maart 2023 kunnen scholen bij het Samenwerkingsverband Waterland PO voortaan arrangementen aanvragen. Deze arrangementen zijn bedoeld om meer leerlingen in het regulier onderwijs op te vangen, zodat zij niet verwezen hoeven te worden naar het speciaal (basis-)onderwijs.

Er zijn verschillende arrangementen, waaronder onderwijs(zorg)arrangementen en terugplaatsingsarrangementen. Bij alle leerlingen waarvoor een arrangement wordt aangevraagd, moet een Adviseur Passend Onderwijs (APO) betrokken zijn. Klik hier voor een Stappenplan Arrangementen.

Alle arrangement aanvragen moeten vanuit ParnasSys in Kindkans ingediend worden. Hoe? Klik hier voor de handleiding.

Basis -en extra ondersteuning per 1 november 2022

BOOT

Als school er met de hulp van de APO niet uitkomt om de juiste ondersteuning te bieden voor een leerling, bestaat de mogelijkheid om het platform het Breed Onafhankelijk Ondersteuningsteam (BOOT) in te schakelen.

Hoe ziet een BOOT- traject (op maat) eruit?
BOOT aanvragen

Aanmelding bij BOOT is altijd in samenspraak met de APO.

Uitzondering

Aanvragen van scholen buiten ons samenwerkingsverband, vanuit een voorschoolse voorziening t.b.v. kinderen die nog niet op school zitten en aanvragen voor specialistisch jonge kind zijn niet in samenspraak met de APO. Klik hier voor de desbetreffende formulieren.

Ernstige dyslexie (ED)

Hoogbegaafdheid

Waterlandse Overstap

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs willen we voor elke leerling zo goed mogelijk laten verlopen. Het basisschooladvies, de schoolkeuze, de aanmelding en de inschrijving van de leerling op een school voor voortgezet onderwijs staan hierbij centraal.

Veelgestelde vragen

Onderstaand vind je antwoorden op de meest voorkomende vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Dan kan je altijd contact met ons opnemen.

Wijzigingen?2023-05-23T13:02:45+02:00

Wij houden graag onze administratie up- to date. Vriendelijk het verzoek om wijzigingen (denk aan nieuwe directeur en/of IB’er, e-mailadres, etc.) te mailen naar: info@swvwaterland.nl.

Bij welk samenwerkingsverband vraag ik de TLV aan?2023-07-20T14:36:02+02:00

Klik hier.

 

Ga naar de bovenkant