Privacyreglement

Geplaatst op: 13 maart 2023

Het samenwerkingsverband gebruikt persoonsgegevens van leerlingen (en ouders) om haar (wettelijke) taken goed te kunnen uitvoeren. Iedereen heeft recht op privacy en daarom vinden wij de bescherming van persoonsgegevens van alle betrokkenen heel belangrijk.

Op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming en de wet passend onderwijs (artikel 18a lid 13 WPO en artikel 17a WVO) wordt de bescherming en gebruik van persoonsgegevens van leerlingen geregeld.

Het samenwerkingsverband ontvangt deze gegevens van ouders/leerlingen of van de school die een leerling aanmeldt in het kader van een verzoek om extra ondersteuning (voor het toekennen van een ondersteuningsarrangement, voor advies inzake extra ondersteuning of voor het beoordelen van de toelaatbaarheid van een leerling tot het (voortgezet) speciaal onderwijs). Dit kan een ingeschreven dan wel een aangemelde leerling zijn. Zie voor meer informatie het Privacyreglement SWV Waterland .

Heeft u vragen of opmerkingen over privacy, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) via fg@privacyopschool.nl