Ouders

Ouders2024-03-18T16:22:32+01:00

Wat is passend onderwijs?

Scholen moeten ervoor zorgen dat een kind hulp krijgt op school, of hulp krijgt op een passende andere plek. Dat is geregeld met de zorgplicht passend onderwijs. Soms is er meer nodig dan de school kan bieden en moet het kind naar een andere school in de regio. Dat kan een andere basisschool zijn of een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO). Elk kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte moet in de regio waar hij of zij woont, onderwijs krijgen dat bij hem of haar past. Dat heet passend onderwijs.

Meer informatie over
Passend Onderwijs?

In de onderstaande linkjes kun je video’s (Nederlands, Engels, Turks, Arabisch, Pools, Perzisch en Tigrinya) vinden en een brochure met uitleg over Passend Onderwijs.

Ouder & Onderwijs

Ouders & Onderwijs is het informatiepunt voor ouders van kinderen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Daarnaast ondersteunt het informatiepunt ouderorganisaties en medezeggenschapsraden in het onderwijs. Ook adviseert het de politiek, de overheid en de onderwijssector.

Zie voor meer informatie: https://oudersenonderwijs.nl/organisatie/

Ouder- en Jeugdsteunpunt

Heeft u vragen over passend onderwijs, wilt u advies of praten met iemand die met u meedenkt? Dan kunt u terecht bij de school van uw kind of bij het ouder- en jeugdsteunpunt. Ieder samenwerkingsverband heeft een ouder- en jeugdsteunpunt. Het is er om ouders te helpen en werkt onafhankelijk.

De onafhankelijke contactpersoon van het Samenwerkingsverband Waterland PO voor ouders is Martijn Ruigewaard.

ma/do van 8:30-12:30 uur

Veelgestelde vragen

Onderstaand vind je antwoorden op de meest voorkomende vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Dan kan je altijd contact met ons opnemen.

Wat is een samenwerkingsverband?2023-07-04T11:05:41+02:00

Een samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor een dekkend aanbod voor passend onderwijs zodat alle kinderen naar school kunnen. Het Samenwerkingsverband Waterland PO (SWV) is voor de regio Waterland en omvat de volgende gemeenten: Purmerend, Beemster, Landsmeer, Edam- Volendam waaronder Zeevang en Waterland. In totaal maken 58 scholen voor basisonderwijs, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) en 2 scholen voor speciaal onderwijs (SO) deel uit van het SWV.

Wat als ik van school wil wisselen?2023-07-04T11:06:15+02:00

Het beste moment om van school te veranderen, is aan het einde van het schooljaar, maar dit is niet altijd mogelijk. Het is ook niet verplicht; kinderen kunnen ook gedurende het schooljaar van school wisselen.

Wat is zorgplicht?2023-06-29T11:27:01+02:00

Elk kind moet onderwijs krijgen dat bij hem of haar past en extra hulp krijgen als dat nodig is. De school/ het schoolbestuur moet daarvoor zorgen. Dat heet zorgplicht. Hiervoor moet de school eerst goed onderzoeken wat voor hulp jouw kind nodig heeft en of de school die extra hulp zelf kan geven. Soms heeft de school daarvoor hulp nodig van het samenwerkingsverband, of van andere deskundigen. Als een andere school beter past dan moet de school daarnaar helpen zoeken. Het schoolbestuur van de school waar jouw kind staat ingeschreven, heeft zorgplicht. Ook als de extra hulp via het samenwerking verband verzorgd wordt.

Hoe vind ik een school die bij mijn kind past?2023-06-29T11:29:11+02:00

Een reguliere basisonderwijsschool zoeken ouders zelf.

Om uit te zoeken welke school bij jouw kind past, kijk je eerst wat je kind nodig heeft. Soms weet je dat al bij het aanmelden. Maar soms zie je pas later wat je kind nodig heeft. Het is belangrijk om goed te kijken wat een school voor jouw kind kan doen. Sommige hulp moet de school altijd kunnen geven. Dat heet de basisondersteuning. Maar kijk ook goed wat de school voor jouw kind kan doen als extra ondersteuning nodig is. Dat staat in het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Je vindt het schoolondersteuningsprofiel in de schoolgids of apart op de website van de school. Kun je het schoolondersteuningsprofiel niet vinden? Vraag er dan om bij de school. Kijk, voordat je je kind bij een school aanmeldt, rond bij verschillende scholen. Vraag om een kennismakingsgesprek met de directeur of intern begeleider (Ib’er). Vraag om een rondleiding door de school en vraag welke hulp de school vaak geeft. Hoe denken ze erover om iets extra’s voor een leerling te doen? Je kunt ook andere ouders vragen of zij tevreden zijn over de school. Hoe vind je de sfeer op school? Voelt het goed en past het bij jou en je kind?

Wat als ik twijfel of mijn kind wel op het regulier basisonderwijs kan starten?2024-02-13T12:38:39+01:00

Op de Peuterspeelzaal, Kinderopvang of het CJG kun je dit bespreken. Zij kunnen bijvoorbeeld voorstellen de Jonge Kind Specialist (JKS) erbij te halen van het samenwerking verband. De JKS bespreekt met jullie welke mogelijkheden er zijn om tot een goed advies te komen en ondersteunt bij een goede start op een passende school. Je kunt ook zelf in contact komen met de JKS van het samenwerkingsverband. Mail naar: info@swvwaterland.nl t.a.v. JKS.

Kan ik mijn kind zelf aanmelden bij een school voor speciaal (basis) onderwijs?2023-12-06T13:42:48+01:00

Ja dat kan. Voordat u uw kind aanmeldt willen we graag vanuit het samenwerkingsverband meedenken welke school passend is, omdat je een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig hebt. De commissie TLV van het samenwerkingsverband beslist of een leerling toelaatbaar is. Vaak wordt door de reguliere basisschool een TLV aangevraagd. De commissie TLV bekijkt alle gegevens en besluit wat de leerling nodig heeft. Wanneer een leerling geplaatst mag worden op het SBO of SO wordt een een TLV afgegeven. Met deze TLV kunnen ouders hun kind aanmelden op een SBO of SO school.

Het is vaak wel mogelijk om zonder toelaatbaarheidsverklaring met de school een afspraak te maken voor een kennismaking of een oriënterend gesprek. Neem daarvoor contact op met de desbetreffende SBO of SO school.

Hoe krijg ik de juiste ondersteuning op school?2023-06-29T11:38:15+02:00

Dit kun je met de leerkracht van je kind of de Intern Begeleider (Ib’er) bespreken. In dit gesprek kun je dit document gebruiken ter ondersteuning, de meeste scholen hebben deze al.

Wat betekenen de afkortingen die school gebruikt?2023-06-29T11:48:02+02:00

Klik hier voor de lijst met afkortingen.

Wat is/ wat doet een Adviseur Passend Onderwijs (APO)2023-07-20T14:36:16+02:00

Sommige kinderen hebben meer ondersteuning nodig op school dan anderen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een aangepast leerprogramma of ondersteuning bij gedrag. Ook kan een zogenaamd arrangement ingezet worden. Dit is een plan waarmee extra hulp aan uw kind gegeven kan worden. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan begeleiding door iemand aan uw kind bij het leren omgaan met de leerstof, begeleiding bij een bepaald leervak of begeleiding bij het veranderen van gedrag van uw kind. Misschien is het voor uw kind wenselijk om over te stappen naar een andere, beter passende, vorm van onderwijs. Zorgen rondom uw kind zullen door de school met u worden besproken. Zij betrekken daarbij ook de Adviseur Passend Onderwijs.

Ga naar de bovenkant