Vostok en begeleiding vanuit Laika

Vanaf schooljaar 2023-2024 vallen Vostok en de begeleiding vanuit Laika onder OPSPOOR. Veel blijft hetzelfde. Alle besturen, scholen en eenpitters kunnen hun leerlingen blijven aanmelden voor Vostok en gebruik maken van Vostok en Laika.

Bespreking

Een vertegenwoordiger van de school (bij voorkeur de intern begeleider) wordt uitgenodigd bij de toelatingsbespreking om de aanvraag mondeling toe te lichten via Teams.
TIP: Reserveer daarom altijd de onderstaande bespreekdata in je agenda.

De uitkomst van de bespreking krijgt de school door middel van een verslag. De school bespreekt de uitkomst en afwegingen met de ouders.

Instroom-
momenten

Tijdens schooljaar 2023-2024 zijn er drie instroommomenten: bij de start van het schooljaar, in eind november en eind maart. Er is voor deze momenten gekozen omdat er bij Vostok dan wordt gestart met een nieuw thema en kinderen daar een aantal maanden aan werken.

Planning besprekingen 2023-2024

Datum besprekingen Uiterlijke inleverdatum
Donderdag 05/10 11/09
Donderdag 16/11 19/10
Donderdag 01/02 2024 11/01 2024
Donderdag 07/03 15/02
Donderdag 16/05 11/04
Donderdag 04/07 13/06

LET OP: per bijeenkomst worden er niet meer dan 10 kinderen besproken. Zodra een 11e aanmelding binnenkomt, wordt deze automatisch doorgeschoven naar de volgende bijeenkomst.

Downloads Hoogbegaafdheid

De procedure voor het aanmelden van Vostok staat beschreven in kwaliteitskaart 5. De aanmelding moet uiterlijk 3 weken voor het toelatingsgesprek door het secretariaat zijn ontvangen.

Blijf op de hoogte

Onze nieuwsbrieven bevatten niet alleen nieuws en informatie over onze ontwikkelingen, maar ook portretten van wie we zijn en wat we doen. Benieuwd? Bekijk dan snel ons eerder uitgebrachte nieuwsbrieven via onderstaande knop of meld je aan.