Met een kritische blik blijven kijken

In de wetgeving passend onderwijs is opgenomen dat ieder samenwerkingsverband een OPR moet oprichten. In de wet is geregeld dat het ondersteuningsplan ten minste één keer in de vier jaar opnieuw moet worden vastgesteld of al dan niet gewijzigd en de instemming moet hebben van de OPR. Dit betekent echter niet dat de OPR maar één keer in de vier jaar bijeen hoeft te komen. Hoewel dat niet staat omschreven in de wet, heeft de OPR wel degelijk een belangrijke rol in die tussenliggende periode. Het is aan de OPR om met een kritische blik naar het ondersteuningsplan te blijven kijken en de uitvoering daarvan te volgen.

De leden van de OPR worden afgevaardigd door de leden van de afzonderlijke medezeggenschapsorganen van de scholen en wel zo dat het aantal leden voor de helft uit ouders en voor de helft uit personeel bestaat (wettelijke verplichting).

OPR leden

Voor ons samenwerkingsverband betekent dat de OPR bestaat uit zeven leden:

Dit is een stukje tekst over Voornaam Achternaam/wat de functie van deze persoon betekend.

Dit is een stukje tekst over Voornaam Achternaam/wat de functie van deze persoon betekend.

Dit is een stukje tekst over Voornaam Achternaam/wat de functie van deze persoon betekend.

Dit is een stukje tekst over Voornaam Achternaam/wat de functie van deze persoon betekend.

Dit is een stukje tekst over Voornaam Achternaam/wat de functie van deze persoon betekend.

Dit is een stukje tekst over Voornaam Achternaam/wat de functie van deze persoon betekend.

Dit is een stukje tekst over Voornaam Achternaam/wat de functie van deze persoon betekend.

De OPR kent twee adviserende leden die een kwaliteitszetel S(B)O bezetten:

Dit is een stukje tekst over Voornaam Achternaam/wat de functie van deze persoon betekend.

Dit is een stukje tekst over Voornaam Achternaam/wat de functie van deze persoon betekend.

Dit is een stukje tekst over Voornaam Achternaam/wat de functie van deze persoon betekend.