Samenwerken vanuit een gezamenlijke visie

Het Samenwerkingsverband Waterland PO (SWV) is onafhankelijk en verantwoordelijk voor een dekkend aanbod voor passend onderwijs. Om tot een dekkend aanbod van onderwijsondersteuning te komen, is samenwerking vanuit een gezamenlijke visie noodzakelijk.

We ondersteunen school en ouders zodanig dat leerlingen zich veilig en gerespecteerd voelen en met optimale prestaties uit het onderwijs komen, eventueel met extra ondersteuning.

De taken die voortvloeien uit onze missie