Voorbeeld Kleurles

Geplaatst op: 29 juni 2023

Ten behoeve van het verbeteren van de motorische uitvoering van pen- en papiertaken bij de leerlingen. Aan de voorwaarden die hiervoor nodig zijn, wordt gewerkt door middel van de activiteit kleuren.

Door middel van “De Kleurles” en eventueel verder onderzoek worden preventief schrijfproblemen bij kinderen in de groepen 2/3/4 gesignaleerd. Tijdens de Kleurles laten leerlingen zien welke vaardigheden zij al beheersen en waar nog aandacht aan besteed moet worden. De Kleurles draagt bij aan het leggen van een goede basis voor de ontwikkeling van het schrijven.

Hoe ziet de Kleurles eruit?

De Kleurles wordt gegeven door een kleurlesspecialist. Tijdens het kleuren komen allerlei voorwaarden aan de orde die van belang zijn voor het schrijven. Hierbij kun je denken aan de zithouding, het vasthouden van het potlood, de druk op het papier en op het potlood en het bewegen van de vingers. Bij kleuters draagt de Kleurles bij aan het leggen van een goede basis voor de schrijfontwikkeling.

Oudere leerlingen krijgen handreikingen voor het verbeteren van de schrijfmotoriek en het handschrift. In de les worden korte instructies gegeven met behulp van afbeeldingen op het digibord. Na iedere instructie gaan de leerlingen aan de slag met kleuren op muziek. De leerkracht en de IBer zijn  bij de Kleurles aanwezig en doen actief mee. De leerkracht wordt op deze manier gestimuleerd op de juiste manier met de schrijfvoorwaarden bezig te zijn en hij/zij krijgt ideeën aangereikt over hoe te oefenen met de leerling.

Zo is de Kleurles zowel een leerproces voor de leerlingen als voor de leerkracht. Na afloop wordt de les besproken met de betrokken leerkracht(en) en de IBer. Hierbij komt een aantal leerlingen aan bod en worden aandachtspunten en adviezen gegeven waarmee de leerkracht zelf in de klas verder kan.

Wie gaat dit samen met je doen?

De Kleurles wordt gegeven door Joke Idema, Adviseur Passend Onderwijs en kleurlesspecialist.

Duur:

De Kleurles duurt in totaal ongeveer 3 uur waarbij 1 uur ter voorbereiding wordt gebruikt, 1 uur wordt gebruikt als voorbeeldles  (kleuren a.d.h.v. instructies) en 1 uur voor de nabespreking.

Voor wie?

De Kleurles is primair bedoeld voor kinderen van groep 2, 3 en 4 en voor leerkrachten en leerlingbegeleiders in het primair onderwijs. Echter de Kleurles kan ook gebruikt worden in de hogere groepen. Afhankelijk van de hulpvraag wordt de les dan aangepast.

Voor aanmeldingen of meer informatie kun je contact opnemen met

Joke Idema
j.idema@swvwaterland.nl
0620350263