• Home
  • Inhoud
  • Hoogbegaafdheid
Bovenschoolse plusgroepen binnen het Samenwerkingsverband Waterland

Bij de start van de wet Passend Onderwijs in 2014 heeft het Samenwerkingsverband het initiatief genomen om meer aandacht te besteden aan leerlingen (groep1 t/m 8) die boven het gemiddelde zouden moeten kunnen presteren. Dit gebeurt middels de begeleiding vanuit Laika op de scholen en de bovenschoolse plusgroep Vostok voor de (hoog)begaafde leerlingen.

De bovenschoolse plusgroepen zijn opgezet om deze leerlingen meer uitdaging te bieden. De kinderen krijgen een dagdeel per week onderwijs van een gespecialiseerde leerkracht als vast onderdeel van het les(week)programma. De groep telt maximaal 15 leerlingen.

In 2015 zijn de plusgroepen in Purmerend en Edam-Volendam uitgebreid en is een plusgroep opgestart in Landsmeer.

Om de kinderen nieuwe uitdagingen te bieden en hun ontwikkeling te verbreden en te verdiepen, staat het onderwijsprogramma in de bovenschoolse plusgroep zoveel mogelijk los van het onderwijs dat de leerlingen op de moederschool krijgen. In de bovenschoolse plusgroep is er bijvoorbeeld ruimte voor Spaans, filosofie en eigen onderzoek. Ook is er veel aandacht voor het leren leren.

Vostok onderdeel onderwijsaanbod eigen school
Op Vostok zitten leerlingen uit groep 5 t/m 8 wanneer blijkt dat dit tot hun onderwijsbehoefte behoort. Dit vormt dan een onderdeel van de onderwijsaanpassingen op de eigen school. Hier zijn criteria voor geformuleerd en jaarlijks worden toelatingsbesprekingen georganiseerd. Zie:Protocol (hoog)begaafdheid SWV. Dit protocol beschrijft de fases en stappen in de school vanaf binnenkomst van de leerling. In dit protocol wordt uitgegaan van het DHH (Digitaal Handelingsprotocol begaafdheid) als basis. Bij elk onderdeel wordt aangegeven hoe deze stap verwerkt is in SiDi 3. Zowel in tekst als in heldere schema's. Laika biedt begeleiding om op een professionele manier in deze specifieke onderwijsbehoeften te kunnen voorzien. De cyclus signaleren, diagnosticeren, aanpassingen in onderwijsaanbod en begeleiding van Laika is in het Protocol (hoog)begaafdheid SWV beschreven en vastgelegd.

Wanneer een school leerlingen wil aanmelden, kan dit bij leerlingen uit groep 4 t/m 7. In groep 8 kunnen leerlingen niet meer worden aangemeld voor Vostok. De uitdaging en het ‘schuren’ op het gebied van leren leren bij Vostok gebeurt dan te laat. De leerling heeft geen tijd om dit op zijn manier en tempo te verwerken voordat hij de basisschool verlaat. Leerlingen die in groep 4 worden aangemeld en toegelaten, starten wanneer zij in groep 5 zitten.

Aanmelden Vostok
Onder de tab Formulieren staat meer informatie en worden de aanmeldingsroute en criteria beschreven.


Welke Vostoklocatie hoort bij welke school?

De scholen van het SWV zijn zo thuisnabij mogelijk aan de Vostoklocaties toegewezen. Welke Vostoklocatie bij welke school hoort voor schooljaar 2020-2021 vindt u hier: Vostoklocaties.

Toelatingscommissie Vostok
De besprekingen vinden op de onderstaande data plaats. Het betreft telkens de ochtend:
Donderdag      08/10              - uiterlijke inleverdatum: 17/9    groep 4 t/m 7
Donderdag      19/11              - uiterlijke inleverdatum: 29/10  groep 4 t/m 7
Donderdag      11/02- 2021     - uiterlijke inleverdatum: 21/01  groep 4 t/m 7
Donderdag      18/03              - uiterlijke inleverdatum: 18/02  groep 4 t/m 7
Donderdag      20/05              - uiterlijke inleverdatum: 08/04  groep 4 t/m 7
Donderdag      24/06              - uiterlijke inleverdatum: 03/06  Alleen aanmelding voor groep 4!!

LET OP: per bespreking worden er niet meer dan 10 kinderen behandeld. Zodra een 11e aanmelding binnenkomt, wordt deze automatisch doorgeschoven naar de volgende bijeenkomst.

Instroommomenten Vostok
Tijdens schooljaar 2020-2021 zijn er drie instroommomenten: 

In 2020 in week 35 en week 49 en in 2021 in week 13. 
Er is voor deze momenten gekozen omdat er bij Vostok dan wordt gestart met een nieuw thema. 

 
Starten bij Vostok
Ter voorbereiding op het starten in de bovenschoolse plusgroepen van Vostok hebben we wat tips en (verder te ontwikkelen) vaardigheden op een rijtje gezet. Lees er alles over in deze bijlage.


Jaarplanning Vostok
De locaties hebben de naam Vostok gekoppeld aan de plaatsnaam.

- Vostok Edam – Volendam: Jaarplanning (Planning 2020-2021)
- Vostok Purmerend en Landsmeer: 
Jaarplanning (Planning 2020-2021) 

Vostokgids
Alle informatie over Vostok vindt u in onderstaande gids.

Achtergrondinformatie over Laika
Hier vindt u het aanbodpakket van Laika, met de visie en missie en o.a. een overzicht van de verschillende workshops, informatie over co-teaching en rubrieken m.b.t. begaafdheid op school/ in de klas. Met Laika werk je aan je professionalisering als school. Je leert met elkaar een doorlopende leerlijn voor goede, begaafde en hoogbegaafde leerlingen samen te stellen en te onderhouden. Via bijgaande link vind je een overzicht van het Aanbod SWV Laika pakket.

Privacy afspraken Vostok en Laika (A.V.G.)
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vindt u hieronder onze afspraken en uitgangspunten:
Privacy toestemming Vostok en Laika
-
Toestemming gebruik beeldmateriaal
Filmen en fotograferen Vostok 
 


Afdrukken

Contact

Purmer Center
Wielingenstraat 135
1441 ZN Purmerend
Postbus 811, 1440 AV Purmerend
T 0299-783483, info@swvwaterland.nl

Routebeschrijving Route en adresgegevens Samenwerkingsverband Waterland