• Home
  • Inhoud
  • Hoogbegaafdheid
Starten bij Vostok
Ter voorbereiding op het starten in de Plusgroepen hebben we wat tips en (verder te ontwikkelen)vaardigheden op een rijtje gezet. Lees  in deze bijlage er alles over ! 

Het programma VOSTOK voor het a.s. schooljaar 2018-2019 staat onder aan op deze pagina!
 

 

Privacy afspraken VOSTOK en LAIKA (A.V.G.)
in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vindt u hieronder onze afspraken en uitgangspunten.

Privacy toestemming Vostok en Laika.
Toestemming gebruik Beeldmateriaal.
Filmen en fotograferen Vostok. 

Achtergrondinformatie over LAIKA

Hier vindt u het aanbodpakket van Laika, met o.a. een overzicht van de verschillende workshops, informatie over groepsbezoeken en kijkwijzers m.b.t. begaafdheid op school/ in de klas. 

Met Laika werk je aan je professionalisering als school. Je leert met elkaar een doorlopende leerlijn voor goede, begaafde en hoogbegaafde leerlingen samen te stellen en te onderhouden.
Via bijgaande link vind je een overzicht van het Aanbod SWV Laika Pakket

Een (hoog)begaafde leerling heeft andere onderwijsbehoeften dan de gemiddelde leerling.
Zie: Protocol (hoog)begaafdheid SWV.
Om op een professionele manier in deze specifieke onderwijsbehoeften te kunnen voorzien heeft Laika de cyclus signaleren, diagnosticeren, aanpassingen in onderwijsaanbod en begeleiding beschreven en vastgelegd in een protocol. Dit protocol beschrijft de fases en stappen in de school vanaf binnenkomst van de leerling. In dit protocol wordt uitgegaan van het DHH (Digitaal Handelingsprotocol begaafdheid) als basis. Bij elk onderdeel wordt aangegeven hoe deze stap verwerkt is in SiDi 3. Zowel in tekst als in heldere schema's.


Plusklassen binnen het Samenwerkingsverband Waterland.
Bij de start van de wet Passend Onderwijs in 2014 heeft het Samenwerkingsverband het initiatief genomen om meer aandacht te besteden aan kinderen met een hoge intelligentie. Tot die tijd functioneerden er twee bovenschoolse plusklassen voor hoogbegaafde leerlingen in Purmerend en Volendam. Deze bovenschoolse plusklassen zijn opgezet om hoogbegaafde kinderen meer uitdaging te bieden. De kinderen krijgen een dagdeel per week onderwijs van een gespecialiseerde leerkracht als vast onderdeel van het les(week)programma. De groep telt maximaal 15 leerlingen.

In 2015 zijn de plusklassen in Purmerend en Edam-Volendam uitgebreid en is een plusklas opgestart in Landsmeer. Sinds schooljaar (2016)  is er ook een bovenschoolse plusklas in Waterland verbonden aan de Gouwzee(Monnickendam).

Om de kinderen nieuwe uitdagingen te bieden en hun ontwikkeling te verbreden en te verdiepen, staat het onderwijsprogramma in de bovenschoolse plusklas zoveel mogelijk los van het onderwijs dat de leerlingen op de moederschool krijgen. In de bovenschoolse plusklas is er bijvoorbeeld ruimte voor Spaans, filosofie en eigen onderzoek. Ook is er veel aandacht voor het leren leren.

Alle informatie vindt u in onderstaande gids.

Schoolgids Vostok alle locaties      ( 2018-2019)

De locaties hebben de naam Vostok gekoppeld aan de plaatsnaam.

Vostok Edam – Volendam. (Planning 2018-2019)
 
Jaarplanning 

Vostok Purmerend en Landsmeer. (Planning 2018-2019)
 
Jaarplanning    (Koempoelan-Klim-Op en Landsmeer)

Hieronder vindt u een tweetal voorbeelden van onze leerdoelen.

Leerdoel Vostok

Leerdoel Persoonlijk

INFORMATIE OVER TOELATING TOT DE PLUSGROEPEN ( VOSTOK).

Onder de tab Formulieren staat meer informatie en worden de aanmeldingsroute en criteria beschreven.


Tijdens schooljaar 2018-2019 zijn er drie instroommomenten:
 september, december en in april.


Er is voor deze momenten gekozen omdat er bij Vostok dan wordt gestart met een nieuw thema.  


Data toelatingsbesprekingen 2018-2019.  
Tijdstip : 9.00-13.00 uur 
16 mei 2019
27 juni 2019

LET OP: per bijeenkomst worden er niet meer dan 10 tot 12 kinderen besproken.Afdrukken

Contact

Purmer Center
Wielingenstraat 135
1441 ZN Purmerend
Postbus 811, 1440 AV Purmerend
T 0299-783483, info@swvwaterland.nl

RoutebeschrijvingRoute en adresgegevens Samenwerkingsverband Waterland