Ondersteunen en toerusten bij autisme

Geplaatst op: 16 maart 2023

Eén keer per jaar zal Suzanne Agterberg een (verdiepende) bijeenkomst voor het samenwerkingsverband invullen die volledig in het teken staat van ‘Ondersteunen en Toerusten (O&T)’. Deze termen verwijzen naar de tendens in de huidige onderwijsadviezen om niet alleen bezig te gaan met wat een leerling nodig heeft (ondersteuningsbehoeften), maar ook om actief aan de slag te gaan met het aanleren van vaardigheden. Zo kunnen leerlingen zo zelfstandig mogelijk, in welbevinden functioneren op school en later in de maatschappij.

‘Ondersteunen en Toerusten’ speelt niet alleen voor de leerling (met autisme), maar gaat ook op voor jou als leerkracht van deze leerlingen. Wat heb jij nodig om te kunnen werken met deze leerling? Wat is jouw ondersteuningsbehoefte? En waarmee moet jij toegerust worden om dit, nog beter en in welbevinden, te kunnen doen?

Deze workshop vereist een basiskennis over autisme.

Belangrijke informatie

De eerste O&T sessie zal komend schooljaar plaatsvinden op maandag 16 oktober 2023 van 15:00 uur tot 17:30 uur. Kosten voor deze jaarlijkse verdiepingssessie bedragen €70,- per deelnemer. Aanmelden voor 1 oktober 2023 via mail naar mail@spectrumvisie.nl.

Deze bijeenkomst gaat door bij een minimum van 10 deelnemers. Facturatie geschiedt achteraf, annuleren kan tot 24 uur van tevoren. De locatie waar de bijeenkomst plaats zal vinden hoort u op een later tijdstip.