Uitgangspunten

Om tot een dekkend aanbod van onderwijsondersteuning te komen, is samenwerking vanuit een gezamenlijke visie noodzakelijk.

Uitgangspunt is dat alle kinderen ondersteuning en aandacht nodig hebben en ouders voor de opvoeding de eerst verantwoordelijken zijn. Onderwijs en onderwijs-ondersteuning zijn onlosmakelijk met elkaar en met de opvoeding verbonden. Vanuit dit brede perspectief wordt specialistische en toegankelijke ondersteuning voor kinderen die dit nodig hebben vorm gegeven.

De uitkomst van ons beleid moet zijn dat alle kinderen succesvol zijn en zich veilig voelen op school. De doelen die we daarbij nastreven zijn:
De condities die daarvoor nodig zijn, zijn:
Alle scholen kijken naar wat er nodig is in de context van kinderen om optimaal te presteren. Ze stellen zich voortdurend de vraag: wat heeft dit kind nodig, in deze klas, bij deze leerkracht, met deze ouders en in deze omgeving.

Een belangrijk uitgangspunt is dat we ons focussen op de ontwikkeling van het kind in relatie tot zijn of haar mogelijkheden. Uitspraken als: hij/zij blijft achter, horen tot de verleden tijd. Te veel is in het verleden uitgegaan van een "gemiddelde" ontwikkeling, waaraan alle kinderen moesten voldoen. Het niveau van de klas is nu geen gemiddelde meer, maar een veelheid aan niveaus.

Tenslotte nog dit:
Plaatsing in het speciaal- en speciaal basisonderwijs moet niet langer duren dan strikt noodzakelijk is.
Er wordt intensief samengewerkt met overige (onderwijs-)zorgpartners in de regio. De Samenwerkingspartners zijn o.a. Gemeentebesturen, Schoolbesturen, GGD: Jeugdgezondheidszorg, Klaarr (voorheen SBZW), CJG, GGZ: Triversum, Levvel (voorheen Bascule) en Lucertis, MEE, Algemeen Maatschappelijk Werk, Jeugdbescherming, SMWZW, Evean, ALTRA, Spirit, Convenant Autisme, de Blauwe Zon, Lijn 5, SWV VO.

 

Afdrukken