• Home
  • Passend Onderwijs
  • Uitgangspunten

Uitgangspunten

Om tot een dekkend aanbod van onderwijsondersteuning te komen, is samenwerking vanuit een gezamenlijke visie noodzakelijk.

Uitgangspunt is dat alle kinderen ondersteuning en aandacht nodig hebben en ouders voor de opvoeding de eerst verantwoordelijken zijn. Onderwijs en onderwijs-ondersteuning zijn onlosmakelijk met elkaar en met de opvoeding verbonden. Vanuit dit brede perspectief wordt specialistische en toegankelijke ondersteuning voor kinderen die dit nodig hebben vorm gegeven.

De uitkomst van ons beleid moet zijn dat alle kinderen succesvol zijn en zich veilig voelen op school. De doelen die we daarbij nastreven zijn:
  • Alle kinderen volgen het onderwijs dat bij hen past.
  • Alle kinderen voelen zich veilig.
  • Alle kinderen gaan met plezier naar school.
  • Alle ouders zijn tevreden over kwaliteit en procedures.
De condities die daarvoor nodig zijn, zijn:
  • Het onderwijs op de scholen is van goede kwaliteit.
  • Er is specialistische en toegankelijke ondersteuning voor kinderen die dat nodig hebben.
  • Er zijn voldoende fysieke voorzieningen van goede kwaliteit.

Lees meer

Afdrukken

Contact

Purmer Center
Wielingenstraat 135
1441 ZN Purmerend
T 0299-783483, info@swvwaterland.nl

Routebeschrijving Route en adresgegevens Samenwerkingsverband Waterland