• Home
  • Passend Onderwijs
  • Taken SWV

Taken SWV

Het SWV heeft de volgende taken:
  • Het vaststellen van een ondersteuningsplan.
  • Het verdelen en toewijzen van ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen aan de scholen binnen het SWV.
  • Het beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het SO of SBO, op verzoek van het bevoegd gezag van een school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven.
  • Het adviseren over de ondersteuningsbehoefte van een leerling op verzoek van het bevoegd gezag van een school binnen het SWV waar de leerling is aangemeld of ingeschreven.
Alle scholen voor primair onderwijs (basisonderwijs) uit de regio Waterland maken deel uit van het SWV. Uitzondering is de Alexander Roozendaalschool die onderdeel uit maakt van het huidige cluster 2 en waarvoor een apart wettelijk regiem geldt. De regiogrens van het SWV is via een ministeriële regeling vastgesteld en valt samen met de gemeenten Purmerend, Beemster, Landsmeer, Edam-Volendam (waaronder Zeevang) en Waterland. In dezelfde regio is een vergelijkbaar Samenwerkingsverband gevormd voor het Voortgezet Onderwijs.

Lees meer

Afdrukken

Contact

Purmer Center
Wielingenstraat 135
1441 ZN Purmerend
T 0299-783483, info@swvwaterland.nl

Routebeschrijving Route en adresgegevens Samenwerkingsverband Waterland