Achtergrond / Visie

De missie van het SWV is dat de ondersteuning naar het kind toe komt in plaats van dat het kind over grenzen heen naar de ondersteuning moet.
Samen aan het werk zodat leerlingen succesvol worden. We ondersteunen leerlingen zodanig dat die zich veilig en gerespecteerd voelen en met optimale prestaties uit het onderwijs komen, ook als ze extra ondersteuning nodig hebben.

Uitgangspunten:  Kernwaarden:
Belangrijk is:

Links:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs

https://oudersenonderwijs.nl/

Afdrukken