Achtergrond / Visie

De missie van het SWV is dat de ondersteuning naar het kind toe komt in plaats van dat het kind over grenzen heen naar de ondersteuning moet.
Samen aan het werk zodat leerlingen succesvol worden. We ondersteunen leerlingen zodanig dat die zich veilig en gerespecteerd voelen en met optimale prestaties uit het onderwijs komen, ook als ze extra ondersteuning nodig hebben.

Uitgangspunten: 
 • Wij werken op het gebied van passend onderwijs samen zodra dat kan.
 • Scholen zijn leidend, zodat er vraaggericht gewerkt kan worden.
 • Wij zorgen voor een beperkt administratieve last, maken we onnodige bureaucratie overbodig en zetten we budgetten doelgericht in.
 • Wij werken met meetbare doelen en maken resultaten zichtbaar.
Kernwaarden:
 • Een passende plek voor iedereen.
 • De leerkracht doet ertoe.
 • Ondersteuning op maat.
 • Onderdeel van de wijk.
 • We hebben elkaar nodig.
 • Hoge en meetbare kwaliteit.
Belangrijk is:
 • Het kind en de leerkracht staan centraal.
 • We werken vanuit onderwijs/ondersteuningbehoefte van het kind.
 • Scholen zijn verantwoordelijk voor alle leerlingen.
 • Ouders zijn partner. Ouders en school zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind.
 • We ontwikkelen passend onderwijs voor onderwijs en extra ondersteuning, waardoor kennis en expertise zoveel mogelijk geclusterd worden.

Links:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs

https://oudersenonderwijs.nl/

Afdrukken

Contact

Purmer Center
Wielingenstraat 135
1441 ZN Purmerend
T 0299-783483, info@swvwaterland.nl

Routebeschrijving Route en adresgegevens Samenwerkingsverband Waterland