Achtergrond / Visie

De missie van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Waterland is dat de ondersteuning naar het kind toe komt in plaats van dat het kind over grenzen heen naar de ondersteuning moet.
Samen aan het werk zodat leerlingen succesvol worden. We ondersteunen leerlingen zodanig dat die zich veilig en gerespecteerd voelen en met optimale prestaties uit het onderwijs komen, ook als ze extra ondersteuning nodig hebben.

Uitgangspunten: 
 • werken wij op het gebied van passend onderwijs samen zodra dat kan;
 • zijn scholen leidend, zodat er vraaggericht gewerkt kan worden;
 • zorgen we voor een beperkte administratieve last, maken we onnodige bureaucratie overbodig en zetten we budgetten doelgericht in;
 • werken wij binnen het Samenwerkingsverband met meetbare doelen en maken wij resultaten zichtbaar.
Kernwaarden zijn:
 • een passende plek voor iedereen;
 • de leerkracht doet ertoe;
 • ondersteuning op maat;
 • onderdeel van de wijk;
 • we hebben elkaar nodig;
 • hoge en meetbare kwaliteit.
Belangrijk is :
 1. Het kind en de leerkracht staan centraal.
 2. We werken vanuit onderwijs/ondersteuningbehoefte van het kind.
 3. Basisscholen zijn verantwoordelijk voor alle leerlingen.
 4. Ouders zijn partner. Ouders en school zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind.
 5. We ontwikkelen Passend Onderwijs voor onderwijs en extra ondersteuning, waardoor kennis en expertise zoveel mogelijk geclusterd worden.

Links

www.passendonderwijs.nl
https://www.oudersonderwijs.nl/

Afdrukken

Contact

Purmer Center
Wielingenstraat 135
1441 ZN Purmerend
Postbus 811, 1440 AV Purmerend
T 0299-783483, info@swvwaterland.nl

Routebeschrijving Route en adresgegevens Samenwerkingsverband Waterland