Achtergrondinformatie voor ouders

Wat is Passend Onderwijs?

Vanaf 1 augustus 2014 is de wet op het Passend Onderwijs van kracht. Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De regering wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Want zo hebben ze de beste kansen op een vervolgopleiding en meedoen in de samenleving. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen, net als nu, naar het speciaal (basis) onderwijs. Dat blijft.

Wat verandert er?

Schoolbesturen krijgen een zorgplicht. Dat betekent dat alle scholen samen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Het Samenwerkingsverband Waterland speelt hierin een belangrijke rol. Uw kind wordt geplaatst op de school waar u uw kind aanmeldt, eventueel met extra ondersteuning. Of op een andere school in het regulier of speciaal (basis) onderwijs. Als dat het geval is gaat u samen met het Samenwerkingsverband die speciale school kiezen. Ook hoeven ouders geen ingewikkelde indicatieprocedure meer te doorlopen. De extra ondersteuning die kinderen nodig hebben wordt rechtstreeks door de samenwerkende scholen georganiseerd en betaald door het Samenwerkingsverband.

Wat betekent dit voor u en uw kind?

Aanmelden bij een basischool.
U kiest de school die u voor uw kind geschikt vindt en u meldt uw kind minimaal l0 weken van tevoren schriftelijk aan. In de schoolgids staat welke ondersteuning de school kan bieden. Ook heeft elke school een schoolondersteuningsprofiel. Binnen 6 tot l0 weken laat de school weten of uw kind wordt toegelaten.
Heeft de basisschool twijfels dan kan het Samenwerkingsverband betrokken worden en u helpen bij het vinden van en passnde school.

Het Samenwerkingsverband Waterland

- biedt leerlingen kansen om zich optimaal en ononderbroken te ontwikkelen in hun eigen omgeving;
biedt ondersteuning bij hun ontwikkeling, zo vroeg mogelijk, zo licht mogelijk en zo dichtbij mogelijk;
zorgt er voor dat de ondersteuning gericht is op mogelijkheden van: deze leerling, bij deze leerkracht, in deze school, met deze ouders, in deze omgeving.

Afdrukken

Contact

Purmer Center
Wielingenstraat 135
1441 ZN Purmerend
T 0299-783483, info@swvwaterland.nl

Routebeschrijving Route en adresgegevens Samenwerkingsverband Waterland