WV Waterland

Bij het SWV werken de volgende medewerkers:

Dirk Olsthoorn  Directeur SWV
Peter Luiken  Trajectbegeleider Passend Onderwijs/ Onderwijsdeskundige  
Didi Spruijt  Trajectbegeleider Passend Onderwijs/ Onderwijsdeskundige 
Marga Sijtsma  Trajectbegeleider Passend Onderwijs/
   Maatschappelijk deskundige
Jaap Schilder  Ambulant begeleider GO/ Dyslexie specialist
Henny v/d Graaf  Ambulant begeleider GO
Manon v/d Meulen  Ambulant begeleider GO
Els Wijnhorst  Ambulant Begeleider GO
Jacqueline du Pont  Ambulant Begeleider GO
Els Huigsloot  Ambulant Begeleider GO
Mirjam Klaphake  Ambulant Begeleider GO 
Joke Idema  Ambulant Begeleider GO
Chantal Dekker Ambulant Begeleider GO
Jerain de Vries-Venetiaan  Management Assistente
Joke de Boer  Secretarieel medewerkster
Monique de Bonte  Administratief medewerkster
   
Voor een aantal werkzaamheden  is onderstaande deskundige ingehuurd
Yvonne Maessen  Co√∂rdinator BOOT en Voorzitter MDO

Afdrukken