SWV Waterland

Bij het SWV werken de volgende medewerkers:

Dirk Olsthoorn  Directeur SWV
Peter Luiken  Trajectbegeleider Passend Onderwijs/ Onderwijsdeskundige  
Didi Spruijt  Trajectbegeleider Passend Onderwijs/ Onderwijsdeskundige 
Marga Sijtsma  Trajectbegeleider Passend Onderwijs/ Maatschappelijk deskundige  
Jaap Schilder  Ambulant begeleider GO/ Dyslexie specialist
Henny v/d Graaf  Ambulant begeleider GO
Manon v/d Meulen  Ambulant begeleider GO
Els Wijnhorst  Ambulant Begeleider GO
Jacqueline du Pont  Ambulant Begeleider GO
Els Huigsloot  Ambulant Begeleider GO
Mirjam Klaphake  Ambulant Begeleider GO 
Joke Idema  Ambulant Begeleider GO
Joke de Boer-Olthof  Management Assistente
Jerain de Vries-Venetiaan  Management Assistente
Voor een aantal werkzaamheden  is onderstaande deskundige ingehuurd
Yvonne Maessen Coördinator BOOT en Voorzitter MDO

Afdrukken

Contact

Purmer Center
Wielingenstraat 135
1441 ZN Purmerend
Postbus 811, 1440 AV Purmerend
T 0299-783483, info@swvwaterland.nl

Routebeschrijving Route en adresgegevens Samenwerkingsverband Waterland