SWV Waterland

Bij het SWV werken de volgende medewerkers:

Albert Loer  Directeur SWV
Peter Luiken  Onderwijsdeskundige /Trajectbegeleider
Rob van Oosten  Onderwijsdeskundige /Trajectbegeleider
Marga Sijtsma  Maatschappelijk deskundige
Chruf van Kempen  Ambulant begeleider SBO /Dyslexie specialist
Henny v/d Graaf  Ambulant begeleider SO
Manon v/d Meulen  Ambulant begeleider SO
Rina Schoen  Ambulant Begeleider SO
Els Wijnhorst  Ambulant Begeleider SBO en SO
Jacqueline du Pont  Ambulant Begeleider SO
Els Huigsloot  Ambulant Begeleider SO
Joke Idema  Ambulant Begeleider SO  (LZK/LG/MG)
Joke de Boer-Olthof  Management Assistente
Jerain de Vries-Venetiaan  Management Assistente
Voor een aantal werkzaamheden  zijn onderstaande deskundigen van de SBZW ingehuurd
Yvonne Maessen  Co√∂rdinator BOOT
Saskia Stroombergen  Voorzitter BOOT
   

Afdrukken

Nieuwsbrief

Contact

Purmer Center
Wielingenstraat 135
1441 ZN Purmerend
Postbus 811, 1440 AV Purmerend
T 0299-783483, info@swvwaterland.nl

RoutebeschrijvingRoute en adresgegevens Samenwerkingsverband Waterland