• Home
  • Organisatie
  • SWV (medewerkers)

SWV Waterland

Bij het SWV werken de volgende medewerkers:

Dirk Olsthoorn  Directeur SWV
Peter Luiken  Trajectbegeleider Passend Onderwijs / Onderwijsdeskundige  
Didi Spruijt  Trajectbegeleider Passend Onderwijs / Onderwijsdeskundige 
Marga Sijtsma  Trajectbegeleider Passend Onderwijs / Maatschappelijk deskundige  
Chruf van Kempen  Ambulant begeleider  / Dyslexie specialist
Henny v/d Graaf  Ambulant begeleider GO
Manon v/d Meulen  Ambulant begeleider GO
Els Wijnhorst  Ambulant Begeleider GO
Jacqueline du Pont  Ambulant Begeleider GO
Els Huigsloot  Ambulant Begeleider GO
Joke Idema  Ambulant Begeleider GO 
Joke de Boer-Olthof  Management Assistente
Jerain de Vries-Venetiaan  Management Assistente
Voor een aantal werkzaamheden  zijn onderstaande deskundigen ingehuurd
Yvonne Maessen  Co√∂rdinator BOOT en Voorzitter MDO
Jaap Schilder  Ambulant Begeleider GO ( Volendam)

Afdrukken

Contact

Purmer Center
Wielingenstraat 135
1441 ZN Purmerend
Postbus 811, 1440 AV Purmerend
T 0299-783483, info@swvwaterland.nl

Routebeschrijving Route en adresgegevens Samenwerkingsverband Waterland