Informatie en ontwikkelingen over de vorming van het Expertisecentrum.

De werkgroepen kijken welke bestuurlijke vormgeving het beste past bij ons nieuwe Gespecialiseerd Onderwijs. De directeuren voeren gesprekken over het doelgroepenmodel van LECSO. Ben je benieuwd hoe die er uit zien, klik dan hier LECSO

Wat gaan de werkgroepen doen ?


Onderzoeksrapport Vorming Expertise Centra.
Uitwerking van de gesprekken met besturen en directies van SBO en SO scholen.

Raamwerk vorming Experise Centra.
Toelichting op het raamwerk en planning van de Expertise Centra in Waterland.

Blauwdruk Expertise centum (Duindag)

Oplegger (Resultaten van de werkgroepen)

Instellingsbeschikking (Samenstelling werkgroep)

Presentatie SO SBO ( tbv leerkrachten)

Informatie Alle Mensen ( April- Mei 2016)

De ambitie van het Samenwerkingsverband is de scheidslijn tussen SO en SBO op te heffen en in de toekomst te spreken van gespecialiseerd onderwijs. We gaan uit van de onderwijsbehoefte van de leerling en willen onderwijs-settingen creëren waar tegemoet gekomen kan worden aan de specifieke onderwijsbehoefte, waar de basisschool geen antwoord op heeft. Daarnaast wil het Samenwerkings-verband de expertisefunctie verder ontwikkelen. Ambulant begeleiders ondersteunen de basisscholen in niveau 3.

Hieronder vindt u het huidige overzicht van SO en SBO scholen binnen ons Samenwerkingsverband 

Speciaal Onderwijs in Waterland

S.O. PI /ZMOK (Cluster 4)  Bets Frijlingschool (Zeer Moeiliijk Opvoedbare Kinderen)
  Contactpersoon Marco Spruijt
Sportlaan153
1442 EC Purmerend

Tel. 0299-432094
www.altra.nl
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
   
S.O. ZMLK (Cluster 3) Martin Luther King School (Zeer Moeilijk Lerende Kinderen)
  Contactpersoon Roos Gerritsen 
Directeur: Pien Heijnis
Dr.J.M. den Uyllaan 10-12
1442 VS Purmerend
Tel. 0299-748026
http://www.opso-purmerend.nl/basisscholen
   
SO Cluster 2: TOS  Alexander Roozendaal school (Taal Ontwikkeling Stoornissen)
 (geen deel SWV Waterland) Contactpersoon Erna Blom
Boterbloem 3
1441 TT Purmerend
Tel. 0299-475489
http://roozendaalschool.nl/
http://www.viertaal.nl/


Speciaal Basis Onderwijs in Waterland 

“de kleine karekiet” JRK (SBO afdeling 4-6 jaar)
Coördinator voor de groep Jonge Risico Kinderen (JRK) namens de  
onderstaande SBO scholen is de directeur van het Tangram: Jin Raghoebar 
Locatie is bij Het Tangram

Slenkstraat 50
1441 MS Purmerend
Tel: 0299 - 430237
www.sbohettangram.nl


Oecumenische SBO school: Het Plankier 
Voor aanmeldingen contact met directeur: Bernlef Knossen                             
Wales 4 -12
1448 JK Purmerend                                                         

Tel : 0299 - 772396                                          
http://www.sbohetplankier.nl 
 

Openbare SBO school: Het Tangram
Voor aanmeldingen contact met directeur: Jin Raghoebar                                
Slenkstraat 50

1441 MS Purmerend
Tel: 0299 - 430237
www.sbohettangram.nl

R.K. SBO school: De Aventurijn
Voor aanmeldingen contact met directeur: Evert Kroon                                     
Meidoornstraat 17

1131 BJ Volendam
Tel: 0299-363308
https://sbo-aventurijn.nl

Afdrukken

Contact

Purmer Center
Wielingenstraat 135
1441 ZN Purmerend
Postbus 811, 1440 AV Purmerend
T 0299-783483, info@swvwaterland.nl

Routebeschrijving Route en adresgegevens Samenwerkingsverband Waterland