boot

Het BOOT is in het Samenwerkingsverband het platform waar scholen en ouders terecht kunnen met hun hulp- en ondersteuningsvragen.

Plaatsing leerlingen op SO/SBO met het startmoment aan het begin van het nieuwe schooljaar.

Voor een zorgvuldige verwijzing en overdracht van leerlingen naar het Speciaal (Basis) Onderwijs voor de zomervakantie, is het wenselijk dat de reguliere scholen bijtijds de onderwijs,-en ondersteuningsbehoeften van de betreffende leerling in kaart brengen.
Daarmee voorkomen we een “hausse”  aan aanmeldingen op het laatste moment, waardoor de SO en SBO-scholen in de knel komen met de plaatsing van deze leerlingen.
In onderstaande Powerpoint Presentatie de aanmeldprocedure van BOOT:
Aanmeldprocedure BOOT

Het BOOT maakt onderdeel uit van het Samenwerkingsverband en bestaat uit de volgende aangesloten partners:

- Samenwerkingsverband Waterland
- Klaarr (voorheen SBZW)
- G.G.D. Zaanstreek/Waterland, afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Zijn er specifieke vragen over een dossier t.b.v. extra ondersteuning of plaatsing op een SBO, neem dan contact op met de onderstaande trajectbegeleiders:
  • Didi Spruijt
  • Martijn Ruigewaard
  • Marga Sijtsma

Yvonne Maessen is de coördinator van het BOOT en voorzitter van het Multi Disciplinair Overleg (M.D.O). Zij coördineert de werkzaamheden en is contactpersoon bij een crisismelding en als een leerling thuis zit of dreigt thuis te komen zitten.

Voor BOOT aanmelding zie formulieren.

Cluster 2:
Op de website van Viertaal (Alexander Roozendaalschool) vindt u alle informatie m.b.t het aanvragen van een arrangement Cluster 2.

Lees meer

Afdrukken

Contact

Purmer Center
Wielingenstraat 135
1441 ZN Purmerend
T 0299-783483, info@swvwaterland.nl

Routebeschrijving Route en adresgegevens Samenwerkingsverband Waterland