• Home
  • Organisatie
  • Besturen

Schoolbesturen

Bij het Samenwerkingsverband Waterland PO 2706 zijn de volgende schoolbesturen aangesloten:

Bevoegd gezag (verplichte deelname).

1. Stichting Opspoor
Primair Openbaar Onderwijs Purmerend, Waterland en Oostzaan (OPSPOOR)

2. Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland
Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland (CPOW)

3. Stichting Katholiek Onderwijs Volendam
Stichting Katholiek Onderwijs, Volendam (SKOV)

4. Stichting Neutraal Bijzonder Montessori Onderwijs Purmerend
Montessorischool - Purmerend

5. Onderwijsstichting Esprit
Montessorischool-Landsmeer

6. De vereniging De Nieuwe school Edam
De Nieuwe School- Edam

7. Stichting Vrije Scholen Ithaka 
Stichting Vrije School; Waterlandschool - Purmerend

8. Amsterdamse Stichting voor Katholiek Onderwijs
Amsterdamse Stichting voor Katholiek Onderwijs:Augustinusschool-Landsmeer(ASKO)

9. Stichting Altra
Stichting Altra:Bets Frijlingschool - Purmerend

10.Stichting Blosse
Lourdes school - West Beemster

Samenstelling toezichthoudend bestuur

Voorzitter dhr. C. van Meurs OPSPOOR
  dhr. E. Abbink    CPOW
Vice Voorzitter Mevr. M. Runderkamp SKOV
  mevr. J. de Jong Blosse
  dhr. P. Henry Esprit Scholen
  mevr. M. van Wijnen Ithaka
  dhr. R. Toes Altra

Afdrukken

Contact

Purmer Center
Wielingenstraat 135
1441 ZN Purmerend
Postbus 811, 1440 AV Purmerend
T 0299-783483, info@swvwaterland.nl

Routebeschrijving Route en adresgegevens Samenwerkingsverband Waterland