• Home
  • Organisatie
  • Besturen

Schoolbesturen

Bij het Samenwerkingsverband Waterland zijn de volgende schoolbesturen aangesloten.
(SWV Waterland PO 2706).

Bevoegd gezag (verplichte deelname)


1.Stichting Opspoor
Primair Openbaar Onderwijs Regio Waterland en Oostzaan(SPOOR)

2.Stichting Opspoor
Primair Openbaar Onderwijs Purmerend(OPSO)

2. Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland
Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland(CPOW)

3.Stichting Katholiek Onderwijs Volendam
Stichting Katholiek Onderwijs, Volendam(SKOV)

4. Stichting Neutraal Bijzonder Montessori Onderwijs Purmerend
Montessorischool - Purmerend

5. Onderwijsstichting Esprit
Montessorischool-Landsmeer

6. De vereniging De Nieuwe school Edam
De Nieuwe School- Edam

7. Stichting Vrije Scholen Ithaka 
Stichting Vrije School; Waterlandschool - Purmerend

8. Amsterdamse Stichting voor Katholiek Onderwijs
Amsterdamse Stichting voor Katholiek Onderwijs:Augustinusschool-Landsmeer(ASKO)

9. Stichting Altra
Stichting Altra:Bets Frijlingschool - Purmerend

10.Stichting Blosse
Lourdes school - West Beemster

11.Stichting 'de Roos'
Islamitische basisschool - Purmerend

12. Stichting 'De Verwondering'
De Verwondering - Monnickendam

 

Toezichthoudend Bestuur (samenstelling).

Voorzitter dhr. C. van Meurs OPSPOOR
Secretaris dhr. E. Abbink    CPOW
  Mevr. M. Runderkamp SKOV
  dhr. A. Groot Blosse
  dhr.P. Henry Esprit Scholen
  dhr. T. Rood de Verwondering
  dhr. A. Aydemir SIOZ
  mevr. A. v.d. Poel Altra

Afdrukken

Nieuwsbrief

Contact

Purmer Center
Wielingenstraat 135
1441 ZN Purmerend
Postbus 811, 1440 AV Purmerend
T 0299-783483, info@swvwaterland.nl

RoutebeschrijvingRoute en adresgegevens Samenwerkingsverband Waterland