• Home
  • O.P.R.
  • Medezeggenschap

Ondersteuningsplanraad (OPR)

Het verslag van de laatste OPR vergadering.

In de afgelopen periode zijn de verschillende documenten m.b.t. de OPR doorgelicht en opnieuw vastgesteld. 
Bijgaand een overzicht.

Activiteitenplan

Huishoudelijk Reglement

Medezeggenschapsstatuut

Reglement OPR

Ouders hebben op twee manieren inspraak op de wijze waarop het Samenwerkingsverband is vormgegeven:

  1. Via het adviesrecht dat de medezeggenschapsraad van een individuele school heeft op het schoolondersteuningsprofiel;
  2. Via instemmingsrecht in de ondersteuningsplanraad van het Samenwerkingsverband.
In de wetgeving passend onderwijs is opgenomen dat ieder Samenwerkingsverband een OPR moet oprichten. In de wet is geregeld dat het ondersteuningsplan ten minste één keer in de vier jaar opnieuw moet worden vastgesteld of al dan niet gewijzigd en de instemming moet hebben van de OPR. Dit betekent echter niet dat de OPR maar één keer in de vier jaar bijeen hoeft te komen. Hoewel dat niet staat omschreven in de wet, heeft de OPR wel degelijk een belangrijke rol in die tussenliggende periode. Het is aan de OPR om met een kritische blik naar het ondersteuningsplan te blijven kijken en de uitvoering daarvan te volgen.

Lees meer

Afdrukken

Contact

Purmer Center
Wielingenstraat 135
1441 ZN Purmerend
T 0299-783483, info@swvwaterland.nl

Routebeschrijving Route en adresgegevens Samenwerkingsverband Waterland