• Home
  • Inhoud
  • Scholing en cursusaanbod

Scholing en cursusaanbod voor (startende) IB 2018-2019
De afgelopen jaren heeft het SWV op verzoek van de schoolbesturen een cursus georganiseerd voor (startende) Ib ‘ers. Voor het schooljaar 2018 - 2019 er een aanbod. Op verzoek van de schoolbesturen is dit aanbod opgenomen als scholingsaanbod in het Register Leraar. Het aanbod is dus een gevalideerd aanbod. Aan het eind van elke module zal een certificaat uitgereikt worden. Dit kan opgenomen worden in het Register. Bij het volgen van alle modules wordt er door het SWV een eigen certificaat uitgegeven.

Er is op dit moment en wetsvoorstel in behandeling waarin de registratie van de beroepsgroep uitgangspunt is. In het register kan dan bijgehouden worden welke scholing er door de deelnemer gevolgd is en op welke manier hij of zij zijn beroepskennis/ professionalisering op peil houdt. Meer informatie en inschrijving via: https://registerleraar.nl

De uitvoering van deze scholing wordt verzorgd door het SWV, Triversum, de SBZW en Inschoolacademie. 
De opleiding wordt betaald door de schoolbesturen.
De scholing zal plaats vinden in Purmerend en omvat 25 donderdagavonden (elke 14 dagen) van half zeven tot half tien. Naast deze avonden wordt er uitgegaan van een extra studiebelasting van 3 uur per 14 dagen i.v.m. het lezen van literatuur, het doen van onderzoek en het schrijven van verslagen e.d. Hieronder staat het aanbod:

Modules 
Verkenning van het vak IB

Oriëntatie in de Orthopedagogiek.
4 avonden door Caroline Kooistra (Inschoolacademie)

Modules in 2017
Verkenning van het werkveld en de relatie tussen Onderwijs en Hulpverlening.
3 avonden door Albert Loer / Rob van Oosten (SWV Waterland)

Psychopathologie

4 avonden door Sylvia Spies en Brenda Admiraal (Triversum)

Handelingsgericht werken binnen Passend Onderwijs

5 avonden

Communicatie en Coachingsvaardigheden
.

5 avonden

Wil je meer informatie mail Rob van Oosten. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

zie informatie in bijgaande beschrijving.


Scholing en cursusaanbod Dyslexie

ONDERSTEUNING VAN HET LEZEN EN HET LEESONDERWIJS.
Vanaf januari 2015 kunnen dossiers m.b.t. een aanvraag vergoede diagnosestelling / behandeling ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) aangeboden worden. Chruf van Kempen verzorgt dan de eerste screening. Hij verzorgt de ondersteuning bij aanmelding van dyslectische leerlingen voor vergoede diagnostiek en eventuele leesbehandelingen. Scholen kunnen hem hiervoor consulteren.
De benodigde formulieren voor ouders en school staan onder de Tab: Formulieren.


Lezen en spellen in ons Samenwerkingsverband:
Vlot en vloeiend lezen en een goede spelling worden steeds belangrijker in onze samenleving. Het Samenwerkingsverband Waterland onderkent ook dit belang.
Daarnaast is borging van het ingezette beleid om de aanvankelijk leesresultaten op een hoog peil te houden een uitgangspunt. 


Daarnaast biedt het SWV de volgende ondersteuning aan :

School specifieke ondersteuning:
Regelmatig worden wij benaderd door scholen die ondersteuning op maat willen hebben. Vaak zijn dat scholen die doelgerichte vragen hebben als: "Wat heeft onze school met onze kinderen en onze leerkrachten nodig om tot goed leesonderwijs te komen? We proberen daarom vraag gestuurde informatie, voorlichting en scholing te geven. Dat kan een werkmiddag of een studiedag zijn. Voor zo’n werkmiddag of studiedag zullen in overleg wel kosten berekend worden. Contactpersoon: Chruf van Kempen (SWV Waterland).

Tweejaarlijkse inventarisatie van de leesopbrengsten
: Zie informatie onder actueel /Nieuws

Om de verbetering van het leesonderwijs meetbaar te maken, vragen wij tweejaarlijks aan de scholen om hun leesresultaten aan ons door te geven. Het effect blijft gelukkig niet uit. Het Samenwerkingsverband scoort boven het landelijk gemiddelde. Bij elke meting blijken we steeds iets beter te scoren. Chruf van Kempen is niet alleen in het Samenwerkingsverband Waterland actief. In het verleden heeft hij geparticipeerd in het Masterplan Dyslexie. Momenteel denkt hij mee over de opzet van een nieuwe generatie AVI en DMT toetsen. Tevens is hij betrokken bij de totstandkoming van een goede monitoring voor leerlingen die recht hebben op de vergoede dyslexie zorg op landelijk niveau.

Voor vragen is Chruf van Kempen te bereiken via het Samenwerkingsverband. 
meer informatie via:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Zie voor achtergrondinformatie ook de tab Dyslexie en Technisch lezen.

Afdrukken

Nieuwsbrief

Contact

Purmer Center
Wielingenstraat 135
1441 ZN Purmerend
Postbus 811, 1440 AV Purmerend
T 0299-783483, info@swvwaterland.nl

RoutebeschrijvingRoute en adresgegevens Samenwerkingsverband Waterland