• Home
  • Inhoud
  • Ondersteuningsplan


Monitorverslag BOOT

Bijgaand het Monitorverslag van BOOT over het schooljaar 2017-2018

Financieel jaarverslag 

Het Financieel jaarverslag van 2017  vindt u terug onder deze link

FINANCIEEL JAARVERSLAG

Ondersteuningsplan
Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband vindt u onder de volgende link.

ONDERSTEUNINGSPLAN 2018 - 2022

Huidige versie is van Juni 2018.

Onder het Tabblad: Extra Ondersteuning is praktische informatie voor scholen en ouders te vinden over het aanvragen van de diverse vorman van ondersteuning bij het Samenwerkingsverband.


Ontwikkeling van een nieuw Schoolondersteuningsprofiel.

Onderdeel van het Ondersteuningsplan is het specifieke School Ondersteunings Profiel.

Het leek ons een goed idee om in de aanloop naar een nieuwe planperiode Passend Onderwijs 2018-2022, ook een nieuw SOP te introduceren. Het huidige SOP in een Excelbestand is inhoudelijk niet verkeerd, maar kan niet gepresenteerd worden aan ouders of de website gezet worden.

We hebben na overleg in de klankbordexpertgroep en met de schoolbesturen, gekozen voor een SOP-model van de CED-groep. Wil je meer informatie: lees bijgaande Flyer.


Monitorverslag BOOT

Bijgaand het Monitorverslag van Boor over het schooljaar 2017-2018

Afdrukken

Nieuwsbrief

Contact

Purmer Center
Wielingenstraat 135
1441 ZN Purmerend
Postbus 811, 1440 AV Purmerend
T 0299-783483, info@swvwaterland.nl

RoutebeschrijvingRoute en adresgegevens Samenwerkingsverband Waterland