• Home
  • Inhoud
  • Extra ondersteuning

Extra ondersteuning.

Overzicht van beschikbare middelen tbv de Extra Ondersteuning 2017


In de nieuwbrief van september 2015 worden de volgende twee documenten benoemd.
Zij geven aan welke stappen doorlopen worden voordat een aanvraag ingediend kan worden. Zijn er vragen dan helpen de Trajectbegeleiders u verder op weg (zie medewerkers).

- Basisondersteuning en Extra Ondersteuning

- Procesbeschrijving ondersteuning Niveau 1,2,3 en 4

Via deze link vind je de Presentatie van 14 april (themamiddag IB) terug.

De ondersteuning op scholen wordt ingedeeld in 4 niveaus.
Niveau 1 is de basisondersteuning. Dat is voor 90% van de leerlingen voldoende. Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig, maar dat kan de school zelf bieden.
Dat spreken we over niveau 2: extra ondersteuning intern. Maar soms is de eigen expertise niet voldoende en moet hulp van buiten de school komen, bijv. van een deskundige op een bepaald terrein.
Dat is niveau 3 en dan maakt de school een plan voor de extra ondersteuning die met behulp van die deskundige wordt ingezet. Dat plan kost geld en dat geld is beschikbaar via de schoolbesturen. Dit niveau is bedoeld voor kinderen die voorheen in aanmerking kwamen voor een rugzak, maar ook voor kinderen die net niet aan de criteria voldeden, maar waarvan iedereen ervan overtuigd was dat er wel extra ondersteuning nodig zou zijn. Voor de leerlingen waarvoor in dit niveau extra ondersteuning noodzakelijk is, wordt een ontwikkelingsperspectief geschreven. Veelal is diagnostiek noodzakelijk om tot een goed aanbod te kunnen komen. Hoe de extra ondersteuning er uit gaat zien wordt bepaald door het ondersteuningsteam van de school, samen met deskundigen van buiten: het BOOT, SBZW, ambulante begeleiders, etc.
Niveau 4 is verwijzing naar het Speciaal Onderwijs of Speciaal Basis Onderwijs. Hiervoor is een Toelaatbaarheidverklaring nodig(zie hiervoor de informatie onder Formulieren).

Lees meer

Afdrukken

Nieuwsbrief

Contact

Purmer Center
Wielingenstraat 135
1441 ZN Purmerend
Postbus 811, 1440 AV Purmerend
T 0299-783483, info@swvwaterland.nl

RoutebeschrijvingRoute en adresgegevens Samenwerkingsverband Waterland