Bovenschoolse plusgroepen binnen het Samenwerkingsverband Waterland.
Bij de start van de wet Passend Onderwijs in 2014 heeft het Samenwerkingsverband het initiatief genomen om meer aandacht te besteden aan leerlingen (groep1 t/m 8) die boven het gemiddelde zouden moeten kunnen presteren.
De bovenschoolse plusgroepen zijn opgezet om deze leerlingen meer uitdaging te bieden. De kinderen krijgen een dagdeel per week onderwijs van een gespecialiseerde leerkracht als vast onderdeel van het les(week)programma. De groep telt maximaal 15 leerlingen.

In 2015 zijn de plusgroepen in Purmerend en Edam-Volendam uitgebreid en is een plusklas opgestart in Landsmeer.

Om de kinderen nieuwe uitdagingen te bieden en hun ontwikkeling te verbreden en te verdiepen, staat het onderwijsprogramma in de bovenschoolse plusgroep zoveel mogelijk los van het onderwijs dat de leerlingen op de moederschool krijgen. In de bovenschoolse plusgroep is er bijvoorbeeld ruimte voor Spaans, filosofie en eigen onderzoek. Ook is er veel aandacht voor het leren leren.

In ons Samenwerkingsverband zijn deze ontwikkelingen ondergebracht onder de namen Vostok en Laika

Privacy afspraken Vostok en Laika (A.V.G.)
in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vindt u hieronder onze afspraken en uitgangspunten.

Privacy toestemming Vostok en Laika.
Toestemming gebruik Beeldmateriaal.
Filmen en fotograferen Vostok. 

Starten en achtergrondinformatie bij Vostok.

Ter voorbereiding op het starten in de Plusgroepen hebben we wat tips en (verder te ontwikkelen)vaardigheden op een rijtje gezet.
Lees in deze bijlage er alles over ! 

Alle informatie over Vostok vindt u in onderstaande gids.
Schoolgids Vostok alle locaties      ( 2019-2020)

De locaties hebben de naam Vostok gekoppeld aan de plaatsnaam.

Vostok Edam – Volendam. (Planning 2019-2020)
 
Jaarplanning 

Vostok Purmerend en Landsmeer. (Planning 2019-2020)
 
Jaarplanning 

Hieronder vindt u een tweetal voorbeelden van onze leerdoelen.

Leerdoel Vostok

Leerdoel Persoonlijk

Onder de tab Formulieren staat meer informatie en worden de aanmeldingsroute en criteria beschreven.


Tijdens schooljaar 2019-2020 zijn er drie instroommomenten
 
Er is voor deze momenten gekozen omdat er bij Vostok dan wordt gestart met een nieuw thema. 
 


Data toelatingsbesprekingen 2019-2020  Tijdstip : 9.00-13.00 uur 
Week 36  ( september)
Week 50 ( december)

In 2020 
Week 13 ( april)

Let op: per bijeenkomst worden er niet meer dan 10 tot 12 kinderen besproken.


 

Achtergrondinformatie over Laika.

Hier vindt u het aanbodpakket van Laika, met o.a. een overzicht van de verschillende workshops, informatie over groepsbezoeken en kijkwijzers m.b.t. begaafdheid op school/ in de klas. 

Met Laika werk je aan je professionalisering als school. Je leert met elkaar een doorlopende leerlijn voor goede, begaafde en hoogbegaafde leerlingen samen te stellen en te onderhouden.
Via bijgaande link vind je een overzicht van het Aanbod SWV Laika Pakket

Een (hoog)begaafde leerling heeft andere onderwijsbehoeften dan de gemiddelde leerling.
Zie: Protocol (hoog)begaafdheid SWV.

Om op een professionele manier in deze specifieke onderwijsbehoeften te kunnen voorzien heeft Laika de cyclus signaleren, diagnosticeren, aanpassingen in onderwijsaanbod en begeleiding beschreven en vastgelegd in een protocol. 
Dit protocol beschrijft de fases en stappen in de school vanaf binnenkomst van de leerling. In dit protocol wordt uitgegaan van het DHH (Digitaal Handelingsprotocol begaafdheid) als basis. Bij elk onderdeel wordt aangegeven hoe deze stap verwerkt is in SiDi 3. Zowel in tekst als in heldere schema's.Afdrukken

Contact

Purmer Center
Wielingenstraat 135
1441 ZN Purmerend
Postbus 811, 1440 AV Purmerend
T 0299-783483, info@swvwaterland.nl

Routebeschrijving Route en adresgegevens Samenwerkingsverband Waterland