Informatie over de inzet tbv Dyslexie binnen het SWV Waterland.


Vergoeding aanvullend Dyslexie onderzoek tbv leerlingen groep 8 (maart 2017)
Vanaf dit schooljaar vergoedt het Samenwerkingsverband de kosten die gemoeid zijn met een aanvullend dyslexieonderzoek, voor kinderen die de NIO hebben gedaan. De kosten moeten eerst worden betaald aan de uitvoerder, waarna deze gedeclareerd kunnen worden bij het Samenwerkingsverband met een kopie van de factuur. Voor het aanvullend dyslexieonderzoek zijn een aantal gegevens noodzakelijk.
Welke dat zijn, lees je hier


ONDERSTEUNING VAN HET LEZEN EN HET LEESONDERWIJS.
Vanaf januari 2015 kunnen dossiers m.b.t. een aanvraag vergoede diagnosestelling / behandeling ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) aangeboden worden. Chruf van Kempen verzorgt dan de eerste screening. Hij verzorgt de ondersteuning bij aanmelding van dyslectische leerlingen voor vergoede diagnostiek en eventuele leesbehandelingen. Scholen kunnen hem hiervoor consulteren.
De benodigde formulieren voor ouders en school staan onder de Tab: Formulieren.


LEZEN EN SPELLEN IN ONS SAMENWERKINGSVERBAND .
Vlot en vloeiend lezen en een goede spelling worden steeds belangrijker in onze samenleving. Het Samenwerkingsverband Waterland onderkent ook dit belang.
Daarnaast is borging van het ingezette beleid om de aanvankelijk leesresultaten op een hoog peil te houden een uitgangspunt. 
 

Daarnaast biedt het SWV de volgende ondersteuning aan :

School specifieke ondersteuning:
Regelmatig worden wij benaderd door scholen die ondersteuning op maat willen hebben. Vaak zijn dat scholen die doelgerichte vragen hebben als: "Wat heeft onze school met onze kinderen en onze leerkrachten nodig om tot goed leesonderwijs te komen? We proberen daarom vraag gestuurde informatie, voorlichting en scholing te geven. Dat kan een werkmiddag of een studiedag zijn. Voor zo’n werkmiddag of studiedag zullen in overleg wel kosten berekend worden. Contactpersoon: Chruf van Kempen (SWV Waterland).

Tweejaarlijkse inventarisatie van de leesopbrengsten
:

Om de verbetering van het leesonderwijs meetbaar te maken, vragen wij tweejaarlijks aan de scholen om hun leesresultaten aan ons door te geven. Het effect blijft gelukkig niet uit. Het Samenwerkingsverband scoort boven het landelijk gemiddelde. Bij elke meting blijken we steeds iets beter te scoren. Chruf van Kempen is niet alleen in het Samenwerkingsverband Waterland actief. In het verleden heeft hij geparticipeerd in het Masterplan Dyslexie. Momenteel denkt hij mee over de opzet van een nieuwe generatie AVI en DMT toetsen. Tevens is hij betrokken bij de totstandkoming van een goede monitoring voor leerlingen die recht hebben op de vergoede dyslexie zorg op landelijk niveau.

Voor vragen is Chruf van Kempen te bereiken via het Samenwerkingsverband. 

Contact per telefoon : 0299-783483 of per  e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Lees ook : Achtergrond en werkwijze Waterland door Chruf van Kempen.


Nuttige sites:

Zie ook: toelichting vergoedingsregeling op www.stichtingdyslexienederland.nl

www.masterplandyslexie.nl

www.expertisecentrumnederlands.nl

www.sbzw.nl

www.kwaliteitsinstituutdyslexie.nl 


 


Afdrukken

Nieuwsbrief

Contact

Purmer Center
Wielingenstraat 135
1441 ZN Purmerend
Postbus 811, 1440 AV Purmerend
T 0299-783483, info@swvwaterland.nl

RoutebeschrijvingRoute en adresgegevens Samenwerkingsverband Waterland