Ambulante Begeleiding Gespecialiseerd Onderwijs (GO)

Op dit moment zijn te onderscheiden:
Ambulante Begeleiding Gespecialiseerd Onderwijs en ondersteuning van het lezen en leesonderwijs.

De volgende ambulant begeleiders zijn werkzaam voor het Samenwerkingsverband Waterland

 • Henny van der Graaf, Manon van der Meulen, Els Wijnhorst, Jaap Schilder en Jacqueline du Pont. Zij zijn specialist op het gebied van gedragsproblemen.
 • Joke Idema werkt als specialist op het gebied van langdurig zieke kinderen, lichamelijk- en meervoudig gehandicapte kinderen. 
 • Jaap Schilder op het gebied van Dyslexie. 
 • Els Huigsloot werkt als specialist op het gebeid van onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen. 

  Aanmelding Ambulante begeleiding.
  Wanneer kan Ambulante Begeleiding ingezet worden?

  Ambulante begeleiding kan alleen ingezet worden met toestemming van u als ouders/verzorgers.
  • Op aanvraag van de basisschool, via de intern begeleider.
  • Geïndiceerd via het BOOT (Bovenschools Onafhankelijk Ondersteunings Team).

  De basisschool maakt zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind. In de klas en op school worden maatregelen genomen om uw kind te begeleiden. School heeft gesprekken met u als ouders maar kan behoefte hebben om een gesprek aan te vragen met een Ambulante begeleider
  De procedure is als volgt:
 • De school vraagt een ambulant begeleider mee te denken over de ondersteuning van een kind.
 • Als blijkt dat structurele ambulante begeleiding gewenst is, vraagt de school de ambulante begeleiding aan via het aanvraagformulier.
 • De school kan besluiten dat er naast de ambulante begeleiding ook extra ondersteuning is. Het is raadzaam de ambulant begeleider dan te betrekken bij het maken van een plan voor extra ondersteuning.


Vragen.
Het kan zijn dat u n.a.v. deze informatie vragen heeft over de ambulante begeleiding. U kunt informeren bij de intern begeleider van uw basisschool.Overzicht en verdeling van de Ambulante Begeleiders Waterland 

Zie aanvraagformulier :Aanvraagformulier Ambulante Begeleiding SO  

ONDERSTEUNING VAN HET LEZEN EN HET LEESONDERWIJS

Vanaf januari 2015 kunnen dossiers m.b.t. een aanvraag ONL - Dyslexie (Onderwijszorg Nederland) aangeboden worden bij het BOOT (Bovenschools Onafhankelijk Ondersteuing Team). We verzorgen dan de eerste screening. 

Afdrukken

Contact

Purmer Center
Wielingenstraat 135
1441 ZN Purmerend
Postbus 811, 1440 AV Purmerend
T 0299-783483, info@swvwaterland.nl

Routebeschrijving Route en adresgegevens Samenwerkingsverband Waterland