Nieuws.

Op de pagina scholing en cursusaanbod informatie over voorlichtingen en cursussen tbv het schooljaar 2017-2018:

- GRIP.
- Autisme anders bekeken.
- Aanbod tbv het versterken van het rekenonderwijs.


Het gaat met je kind niet goed op school.
Wat nu ?

Via deze link een overzicht om bij school en het onderwijs aan de bel te trekken : mogelijke hulpbronnen!Vergoeding Dyslexie onderzoek leerlingen groep 8

Vanaf dit schooljaar vergoedt het Samenwerkingsverband de kosten die gemoeid zijn met een aanvullend dyslexieonderzoek, voor kinderen die de NIO hebben gedaan. De kosten moeten eerst worden betaald aan de uitvoerder, waarna deze gedeclareerd kunnen worden bij het Samenwerkingsverband met een kopie van de factuur. Voor het aanvullend dyslexieonderzoek zijn een aantal gegevens noodzakelijk.
Welke dat zijn, lees dat onder dez link : Vergoeding Dyslexie onderzoek groep 8


Evaluatie en ervaringen Ondersteuningsadviseur (OSA).

Het SWV heeft een vragenlijst rondgestuurd om de ervaringen te inventariseren m.b.t. de inzet van de Ondersteuningsadviseur (OSA). Via de link de uitkomsten van de vragenlijst

Aanbod Dyslexie scholingen.
Op de pagina Dyslexie en onder Scholing vindt u nieuwe informatie en het recente aanbod.
 

Informatie over ondersteuning bij het lezen en leesonderwijs door het
Samenwerkingsverband.
Onder de tab: Inhoud staat onder: Ondersteuning Samenwerkingsverband het aanbod voor de leerkrachten en scholen tbv verdere versterking van het leesonderwijs. Hiervoor worden een aantal bijeenkomsten georganiseerd door Chruf van Kempen. Meer informatie over data en doelgroep en inhoud van de bijeenkomsten is aldaar terug te vinden. Een belletje met Chruf van Kempen is natuurlijk altijd mogelijk(0299-783483)!

Afdrukken

Nieuwsbrief

Contact

Purmer Center
Wielingenstraat 135
1441 ZN Purmerend
Postbus 811, 1440 AV Purmerend
T 0299-783483, info@swvwaterland.nl

RoutebeschrijvingRoute en adresgegevens Samenwerkingsverband Waterland