Nieuws.

Evaluatie en opmerkingen over Thema Middag Gedrag van A tot Z in AFAS stadion.

Wanneer je als schoolteam in contact wil komen met Steven Pont, Marcel van Herpen, Suzanne Agterberg of Boudwijn Schut, vind je hier hun  mailadressen.Good practise Voorbeeld Blauwe Morgenster.

Soms zijn er initiatieven op een school die de moeite waard zijn om door te geven. Als je hier klikt, lees je over een mooi initiatief op de Blauwe Morgenster in Middenbeemster.Overzicht van de uitkomst van de enquetes m.b.t. de samenwerking met de OSA

Enquete /onderzoeksresultaten 
Leerkracht - OSA

Enquete /onderzoeksresultaten
  : Intern begeleider  - OSA

Enquete /onderzoeksresultaten
  : Directie - OSA

Ondersteuningsplan 2018-2022
in de bestuurvergadering van juni 2018 is het nieuwe On
dersteuningsplan voor de jaren 2018-2022 vastgesteld.  Zie de bijlage.

Financieel jaarverslag 2017


onder de link vindt u het Financieel Jaarverslag 2017 

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017

Monitor verslag BOOT  2016 2017

Bijgaand het Monitorverslag van BOOT over het schooljaar 2016-2017


LEZEN EN SPELLEN IN ONS SAMENWERKINGSVERBAND
.

Vlot en vloeiend lezen en een goede spelling worden steeds belangrijker in onze samenleving. Het Samenwerkingsverband Waterland onderkent ook dit belang. Daarom wordt er geïnvesteerd in ondersteuning en middelen om goed leesonderwijs en goede leesresultaten te behalen en te behouden. 

Chruf van Kempen heeft in zijn tweejaarlijks verslag een actueel beeld geschetst over de leesresulten in het SWV Waterland. Per school en leerjaar zijn de resultaten van het schooljaar 2016-2017 terug te vinden en daarnaast informatie over ondersteuning en scholing zoals die binnen het Samenwerkingsverband geboden wordt. Ook informatie over de Dyslexie verklaring bij de overstap tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs. 
kijk onder deze link

Verslag leesopbrengsten en ontwikkelingen technisch lezen en dyslexie.  
           


Op de pagina scholing : cursusaanbod en informatie over voorlichtingen en cursussen tbv het schooljaar 2018-2019:

Zie ook het nieuwe aanbod tbv collega's die meer informatie willen over het behalen van het startcertificaat IB. (scholing vanuit het SWV in nauw overleg met de schoolbesturen).  
Heb je interesse of vragen ,neem contact op Rob van Oosten.


Het gaat met je kind niet goed op school.
Wat nu ?

Via deze link een overzicht om bij school en het onderwijs aan de bel te trekken : mogelijke hulpbronnen!


Vergoeding Dyslexie onderzoek leerlingen groep 8

Vanaf dit schooljaar vergoedt het Samenwerkingsverband de kosten die gemoeid zijn met een aanvullend dyslexieonderzoek, voor kinderen die de NIO hebben gedaan. De kosten moeten eerst worden betaald aan de uitvoerder, waarna deze gedeclareerd kunnen worden bij het Samenwerkingsverband met een kopie van de factuur. Voor het aanvullend dyslexieonderzoek zijn een aantal gegevens noodzakelijk.
Welke dat zijn, lees dat onder dez link : Vergoeding Dyslexie onderzoek groep 8Aanbod Scholing BOUW en Leer-Kracht en Doen

zie scholingspagina. 

Informatie over ondersteuning bij het lezen en leesonderwijs door het
Samenwerkingsverband.
Onder de tab: Inhoud staat onder: Ondersteuning Samenwerkingsverband het aanbod voor de leerkrachten en scholen tbv verdere versterking van het leesonderwijs. Hiervoor worden een aantal bijeenkomsten georganiseerd door Chruf van Kempen. Meer informatie over data en doelgroep en inhoud van de bijeenkomsten is aldaar terug te vinden. Een belletje met Chruf van Kempen is natuurlijk altijd mogelijk(0299-783483)!

Afdrukken

Nieuwsbrief

Contact

Purmer Center
Wielingenstraat 135
1441 ZN Purmerend
Postbus 811, 1440 AV Purmerend
T 0299-783483, info@swvwaterland.nl

RoutebeschrijvingRoute en adresgegevens Samenwerkingsverband Waterland