Nieuws.

Voorlichtingsavond Laika voor scholen en intern begeleiders 

De voorlichtingsavond is gepland voor intern begeleiders en scholen op: donderdag 15 juni van 19:30 tot 21:30 uur in de Koempoelan, Gangeslaan 59 te Purmerend.  
Zie hierbij de uitnodiging

zie hieronder de Agenda  ( programma van de avond).

Welke mogelijkheden biedt Laika (achtergrond en inzet)

Het gaat met je kind niet goed op school.

Wat nu ?


Via deze link een overzicht om bij school en het onderwijs aan de bel te trekken : mogelijke hulpbronnen!


Vanaf nu bij elke Nieuwsbrief een Column van Steven Pont.

Steven Pont

Jezelf zijn

Boven het orakel van Delphi was de spreuk 'Ken Uzelf' uitgehouwen en volgens Socrates was het enig leven dat het waard was geleefd te worden het onderzochte leven. Waar filosofie nu een ingewikkelde wetenschap is, was het in die tijd (voor de gegoede burgerij althans) een dagelijkse manier van leven. En als het goed is, is het dat voor onderwijzers nog steeds. Je kunt namelijk geen goede onderwijzer zijn, als je jezelf niet kent.

Alles wat jij over het gedrag van een kind zegt en hoe jij daar op reageert, vertelt je namelijk ook iets over je zelf. Stel bijvoorbeeld even dat je vroeger bent gepest. Als jij nu in je klas een jongetje vervelend vindt omdat hij een ander kind plaagt, dan is je reactie en de manier waarop je ingrijpt voor een gedeelte terug te voeren op je eigen ontwikkeling. Je reactie kan door je eigen ervaringen dan bijvoorbeeld te heftig zijn. Pas op het ogenblik dat je inderdaad jezelf kent en voldoende je eigen wording hebt onderzocht, kun je corrigeren voor dergelijke overreacties en voorkom je dat je eigen levenservaringen leidend worden in je pedagogiek voor een ander.

Nu is een school natuurlijk geen therapeutische leefgemeenschap, maar toch moet je eigen ontwikkeling dus aandacht krijgen. Want hoe jij door je individuele geschiedenis als persoon denkt over bijvoorbeeld scheiding, stoornissen of geloofszaken, beïnvloedt ook hoe jij daar als pedagoog mee omgaat. Voor je het weet 'ben je jezelf' en dat is natuurlijk het laatste wat we in een professionele omgeving willen. Want je werkt met jezelf, maar je bént tijdens de uitoefening van je vak natuurlijk niet jezelf. Als we dat toe gaan staan, zou Socrates zich waarschijnlijk in zijn graf omdraaien.


Vergoeding Dyslexie onderzoek leerlingen groep 8

Vanaf dit schooljaar vergoedt het Samenwerkingsverband de kosten die gemoeid zijn met een aanvullend dyslexieonderzoek, voor kinderen die de NIO hebben gedaan. De kosten moeten eerst worden betaald aan de uitvoerder, waarna deze gedeclareerd kunnen worden bij het Samenwerkingsverband met een kopie van de factuur. Voor het aanvullend dyslexieonderzoek zijn een aantal gegevens noodzakelijk.
Welke dat zijn, lees dat onder dez link : Vergoeding Dyslexie onderzoek groep 8


Evaluatie en ervaringen Ondersteuningsadviseur (OSA).

Het SWV heeft een vragenlijst rondgestuurd om de ervaringen te inventariseren m.b.t. de inzet van de Ondersteuningsadviseur (OSA). Via de link de uitkomsten van de vragenlijst

Aanbod Dyslexie scholingen.
Op de pagina Dyslexie en onder Scholing vindt u nieuwe informatie en het recente aanbod.
 

Informatie over ondersteuning bij het lezen en leesonderwijs door het
Samenwerkingsverband.
Onder de tab: Inhoud staat onder: Ondersteuning Samenwerkingsverband het aanbod voor de leerkrachten en scholen tbv verdere versterking van het leesonderwijs. Hiervoor worden een aantal bijeenkomsten georganiseerd door Chruf van Kempen. Meer informatie over data en doelgroep en inhoud van de bijeenkomsten is aldaar terug te vinden. Een belletje met Chruf van Kempen is natuurlijk altijd mogelijk(0299-783483)!

Afdrukken

Nieuwsbrief

Contact

Purmer Center
Wielingenstraat 135
1441 ZN Purmerend
Postbus 811, 1440 AV Purmerend
T 0299-783483, info@swvwaterland.nl

RoutebeschrijvingRoute en adresgegevens Samenwerkingsverband Waterland