Nieuws.

Overzicht van de uitkomst van de enquetes m.b.t. de samenwerking met de OSA

Enquete /onderzoeksresultaten 
Leerkracht - OSA

Enquete /onderzoeksresultaten
  : Intern begeleider  - OSA

Enquete /onderzoeksresultaten
  : Directie - OSA

Ondersteuningsplan 2018-2022
in de bestuurvergadering van juni 2018 is het nieuwe On
dersteuningsplan voor de jaren 2018-2022 vastgesteld.  Zie de bijlage.

Financieel jaarverslag 2017


onder de link vindt u het Financieel Jaarverslag 2017 

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017

Monitor verslag BOOT  2016 2017

Bijgaand het Monitorverslag van BOOT over het schooljaar 2016-2017

Vooraankondiging themamiddg IB 15 mei

Op dinsdag 15 mei is onze jaarlijkse themamiddag IB. Zoals ieder jaar wordt die ook dit jaar weer gehouden in het Hampshire- hotel aan de Westerweg 60 te Purmerend.

Tijd: van 13:00 tot 16:00 uur

Het thema van deze middag is: De rol van de intern begeleider in de school.

We hebben drs. Luc Greven uitgenodigd om dit thema met ons te bespreken. Gezien het belang van het thema worden ook de directeuren uitgenodigd om aanwezig te zijn.


LEZEN EN SPELLEN IN ONS SAMENWERKINGSVERBAND
.

Vlot en vloeiend lezen en een goede spelling worden steeds belangrijker in onze samenleving. Het Samenwerkingsverband Waterland onderkent ook dit belang. Daarom wordt er geïnvesteerd in ondersteuning en middelen om goed leesonderwijs en goede leesresultaten te behalen en te behouden. 

Chruf van Kempen heeft in zijn tweejaarlijks verslag een actueel beeld geschetst over de leesresulten in het SWV Waterland. Per school en leerjaar zijn de resultaten van het schooljaar 2016-2017 terug te vinden en daarnaast informatie over ondersteuning en scholing zoals die binnen het Samenwerkingsverband geboden wordt. Ook informatie over de Dyslexie verklaring bij de overstap tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs. 
kijk onder deze link

Verslag leesopbrengsten en ontwikkelingen technisch lezen en dyslexie.  
           


Op de pagina scholing : cursusaanbod en informatie over voorlichtingen en cursussen tbv het schooljaar 2017-2018:

Zie ook het nieuwe aanbod tbv collega's die meer informatie willen over het behalen van het startcertificaat IB. (scholing vanuit het SWV in nauw overleg met de schoolbesturen). De modules ( 6) starten in januari! 
Heb je interesse of vragen ,neem contact op Rob van Oosten.


Het gaat met je kind niet goed op school.
Wat nu ?

Via deze link een overzicht om bij school en het onderwijs aan de bel te trekken : mogelijke hulpbronnen!


Vergoeding Dyslexie onderzoek leerlingen groep 8

Vanaf dit schooljaar vergoedt het Samenwerkingsverband de kosten die gemoeid zijn met een aanvullend dyslexieonderzoek, voor kinderen die de NIO hebben gedaan. De kosten moeten eerst worden betaald aan de uitvoerder, waarna deze gedeclareerd kunnen worden bij het Samenwerkingsverband met een kopie van de factuur. Voor het aanvullend dyslexieonderzoek zijn een aantal gegevens noodzakelijk.
Welke dat zijn, lees dat onder dez link : Vergoeding Dyslexie onderzoek groep 8Aanbod Dyslexie scholingen.
Op de pagina Dyslexie en onder Scholing vindt u nieuwe informatie en het recente aanbod.
 

Informatie over ondersteuning bij het lezen en leesonderwijs door het
Samenwerkingsverband.
Onder de tab: Inhoud staat onder: Ondersteuning Samenwerkingsverband het aanbod voor de leerkrachten en scholen tbv verdere versterking van het leesonderwijs. Hiervoor worden een aantal bijeenkomsten georganiseerd door Chruf van Kempen. Meer informatie over data en doelgroep en inhoud van de bijeenkomsten is aldaar terug te vinden. Een belletje met Chruf van Kempen is natuurlijk altijd mogelijk(0299-783483)!

Afdrukken

Nieuwsbrief

Contact

Purmer Center
Wielingenstraat 135
1441 ZN Purmerend
Postbus 811, 1440 AV Purmerend
T 0299-783483, info@swvwaterland.nl

RoutebeschrijvingRoute en adresgegevens Samenwerkingsverband Waterland