boot 2 tbv website
Nieuws.

IB netwerken Waterland : Themamiddag 2017

Op dinsdag 11 april vanaf 13.00 uur wordt de themamiddag voor interne begeleiders gehouden in het Hampshirehotel aan de Westerweg te Purmerend. Thema van deze middag is: gedrag. Er komen twee inspirerende sprekers, te weten Prof. Dolf van Veen en Steven Pont. Agenda

Vergoeding Dyslexie onderzoek leerlingen groep 8
Vanaf dit schooljaar vergoedt het Samenwerkingsverband de kosten die gemoeid zijn met een aanvullend dyslexieonderzoek, voor kinderen die de NIO hebben gedaan. De kosten moeten eerst worden betaald aan de uitvoerder, waarna deze gedeclareerd kunnen worden bij het Samenwerkingsverband met een kopie van de factuur. Voor het aanvullend dyslexieonderzoek zijn een aantal gegevens noodzakelijk.
Welke dat zijn, lees dat onder dez link : Vergoeding Dyslexie onderzoek groep 8Waterlandse
Overstap (Evaluatie 2016-2017).
Onder Waterlandse Overstap is het evaluatieformulier over de Waterlandse Overstap terug te vinden.

Evaluatie en ervaringen Ondersteuningsadviseur (OSA).

Het SWV heeft een vragenlijst rondgestuurd om de ervaringen te inventariseren m.b.t. de inzet van de Ondersteuningsadviseur (OSA). Via de link de uitkomsten van de vragenlijst

Het Zorgplatform heet m.i.v. het nieuwe schooljaar BOOT

Het streven om het woordje Zorg niet meer te gebruiken in het Onderwijs jargon is nu ook integraal overgenomen door het Samenwerkingsverband Waterland. 
Ondersteuningsvragen door scholen en ouders kunnen ingediend worden bij het BOOT (Breed Onafhankelijk Ondersteunings Team).
In het aanmeldverleg wordt de verdere route uitgewerkt en een bovenschoolse bespreking (voormalige ZAT)  alhier na onderzoek blijft een mogelijke route. Ook dan spreken we over een bespreking in het BOOT.

Aanbod Dyslexie scholingen.
Op de pagina Dyslexie en onder Scholing vindt u nieuwe informatie en het recente aanbod.
 

Informatie over ondersteuning bij het lezen en leesonderwijs door het
Samenwerkingsverband.
Onder de tab: Inhoud staat onder: Ondersteuning Samenwerkingsverband het aanbod voor de leerkrachten en scholen tbv verdere versterking van het leesonderwijs. Hiervoor worden een aantal bijeenkomsten georganiseerd door Chruf van Kempen. Meer informatie over data en doelgroep en inhoud van de bijeenkomsten is aldaar terug te vinden. Een belletje met Chruf van Kempen is natuurlijk altijd mogelijk(0299-783483)!

Afdrukken

Nieuwsbrief

Contact

Purmer Center
Wielingenstraat 135
1441 ZN Purmerend
Postbus 811, 1440 AV Purmerend
T 0299-783483, info@swvwaterland.nl

RoutebeschrijvingRoute en adresgegevens Samenwerkingsverband Waterland