Column Steven Pont : Ervaar en leer...

DNA is overdraagbaar, verkoudheid is overdraagbaar en taal is overdraagbaar, maar één ding is niet overdraagbaar en dat zijn ervaringen. Als iemand in je omgeving bijvoorbeeld naar Lapland is geweest, kan diegene je er alles over vertellen, maar de ervaring van Lapland zelf is daarmee niet van jezelf. Dat is ook de reden dat je er misschien zelf eens gaat kijken; aan de verhalen alleen heb je niet genoeg, je wilt het zelf meemaken.

Als dit waar is voor een volwassene, dan is het ook waar voor een kind. Kinderen hebben ook niet genoeg aan onze verhalen. We kunnen ze waarschuwen, zeggen dat iets niet verstandig is en ze voorspellen wat er gaat gebeuren omdat wij het allemaal al hebben meegemaakt én de consequenties ergens van kennen. Maar dat interesseert een gemiddeld kind niet zoveel. Kinderen willen het –terecht- allemaal zelf ervaren. En wij moeten ze toestaan hun eigen fouten te mogen maken, ook als wij precies die fout dertig jaar geleden zelf ook al hebben gemaakt.

De pedagoog Korczak stelde in de vorige eeuw dan ook dat elk kind recht heeft op zijn eigen dood. Daarmee had hij de poppen natuurlijk al snel aan het dansen, want het woord ‘kind’ en ‘dood’ in dezelfde zin, daar houden we niet zo van. Deze man bestierde een weeshuis, dus hij had het hart op de goede plek en wilde natuurlijk kinderen helemaal niet dood. Wat hij feitelijk bedoelde is dat elk kind juist het recht heeft op een eigen leven en dat het nemen van risico en het maken van eigen fouten daarbij hoort. Dus waar mogelijk; ga op je handen zitten als je een kind een fout ziet gaan maken. Want voorkomen is in de pedagogiek soms slechter dan genezen.


Informatie over vergoede diagnostiek en behandeling ernstige enkelvoudige dyslexie
.

Artikel over de achtergrond en werkwijze in Waterland


Nieuwe documenten in kader Passend Onderwijs.
 


Via onderstaande links is de actuele werkwijze te vinden:


Procesbeschrijving voor de 4 niveaus van ondersteuning.

Mogelijke werkzaamheden van de Ondersteuner (OSA).

Schematische voorstelling van de diverse stappen bij ondersteuning. 

Het School Ondersteunings Profiel ( SOP) 


Zie voor informatie over Passend Onderwijs :

www.passendonderwijs.nl

www.steunpuntpassendonderwijs.nl

Ouders en Onderwijs (Onderwijsconulenten)


 

Afdrukken

Contact

Purmer Center
Wielingenstraat 135
1441 ZN Purmerend
T 0299-783483, info@swvwaterland.nl

Routebeschrijving Route en adresgegevens Samenwerkingsverband Waterland