• Home
  • Actueel
  • Artikelen

Column Steven Pont :  Kantelmomenten

Een school is geen thuis, een klas geen gezin en een leerkracht geen ouder. En toch zijn er grote overeenkomsten tussen die twee werelden. Ten eerste spendeer je er als kind veel van je tijd, ten tweede moet je er soms dingen doen die je eigenlijk niet wil en als het goed is wordt er -ten derde- iets aan opvoeding gedaan. Die opvoeding verschilt natuurlijk qua zwaartepunten en aandacht, maar er zijn ook wel overeenkomsten. Eén van de grootste overeenkomsten zie ik in iets dat ik 'kantelmomenten' ben gaan noemen. Elke dag -thuis en op school- kent een aantal van dat soort kantelmomenten en ze zijn zeer bepalend voor de sfeer in de klas en thuis. Maar wat is zo'n kantelmoment?

Zowel thuis als op school ga je als kind van de ene activiteit naar de volgende. Thuis ga je bijvoorbeeld van opstaan naar aankleden, van spelen naar eten of van uit school komen naar thuiskomen. En op school ga je bijvoorbeeld van rekenen naar gym, van overblijven naar de klas en van buitenspelen weer terug naar binnen. Nu ben je als volwassene natuurlijk de gehele dag door een opvoeder, maar ik heb gemerkt dat het vooral deze kantelmomenten zijn die bepalend zijn voor hoe effectief een leerkracht of ouder eigenlijk is. Als deze kantelmomenten goed zijn georganiseerd, voor iedereen duidelijk zijn én er geconcentreerd mee wordt omgegaan, dan heb je in de aansturing van de dag echt al een halve wereld gewonnen. Het zijn immers de momenten dat je een wissel moet nemen, dat je ook het makkelijkst kunt ontsporen. En als je dat wil voorkomen doe je jezelf dus een groot plezier bewuster met de kantelmomenten om te gaan. Gelukkig zitten er meestal niet meer dan tien van dat soort momenten in een dag, dus je kunt je er als ouder of leerkracht ook best goed op instellen. Dus ouders en leerkrachten, de les: kantel met kwaliteit en uw leven zal nog mooier worden dan het nu al is.

Informatie over vergoede diagnostiek en behandeling ernstige enkelvoudige dyslexie
.

Artikel over de achtergrond en werkwijze in Waterland


Nieuwe documenten in kader Passend Onderwijs.
 


Via onderstaande links is de actuele werkwijze te vinden:

Procesbeschrijving voor de 4 niveaus van ondersteuning.

Mogelijke werkzaamheden van de ondersteuningsadviseur.

Procedure voor het aanvragen van een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV). 

Schematische voorstelling van de diverse stappen bij ondersteuning. 

Blauwdruk van het expertisecentrum

Het School Ondersteunings Profiel ( SOP) 

 
Zie voor informatie over Passend Onderwijs :

www.passendonderwijs.nl

www.steunpuntpassendonderwijs.nl

www.5010.nl


 

Afdrukken

Nieuwsbrief

Contact

Purmer Center
Wielingenstraat 135
1441 ZN Purmerend
Postbus 811, 1440 AV Purmerend
T 0299-783483, info@swvwaterland.nl

RoutebeschrijvingRoute en adresgegevens Samenwerkingsverband Waterland