• Home
  • Actueel
  • Artikelen

Column Steven Pont Januari 2018 : Het kind centraal of de ijzeren driehoek?

Je kunt van alles voelen en vinden, maar het mooie van wetenschap is dat we ook dingen kunnen onderzoeken en zo iets echt proberen te weten te komen (vandaar de naam wetenschap). Dat doen we dan door bewijzen te zoeken via onderzoek. En dat betekent dus; niks voelen en vinden, maar meten. Want meten is weten.Zo weten we doordat we er veel onderzoek naar gedaan wordt, dat ouders belangrijk zijn voor het schoolpresteren van hun kind, belangrijker nog dan klassengrootte en zelfs dan de kwaliteit van de leerkracht. Ongeveer de helft van het presteren van een kind op school is toe te schrijven aan de kwaliteit van de ouders en dat betekent voor ons onderwijs dat de ouder-schoolrelatie niet iets is wat je er even bij doet of dat een ouderavond per jaar voldoende is om op dat gebied het maximale voor een kind te doen. Er is meer voor nodig. Want weer uit ander onderzoek blijkt een goede band tussen school en ouders niet alleen de schoolprestaties bevordert, maar ook de werkhouding, het sociaal-emotioneel functioneren en het algehele welbevinden van het kind, overigens ongeacht de achtergrond van het gezin of het opleidingsniveau van de ouders.Ik kom op veel plekken waar wordt gesteld dat het kind centraal staat. Ik begrijp de achtergrond ervan wel, omdat we voelen en vinden dat het uiteindelijk om het kind gaat. Maar in feite is dat een misvatting. Niet het kind zou ons aandachtspunt moeten zijn, maar zijn of haar ontwikkeling. En als dat zo is, staat dus meteen het kind als individu niet centraal, maar 'de ijzeren driehoek' van kind, school én ouders. Gewoon, omdat de wetenschap ons dat inzicht steeds weer oplevert. Voeg in 2018 nog een snufje meer ouderrelatie aan het werk toe en je kinderen varen er wel bij.


Informatie over vergoede diagnostiek en behandeling ernstige enkelvoudige dyslexie
.

Artikel over de achtergrond en werkwijze in Waterland


Nieuwe documenten in kader Passend Onderwijs.
 


Via onderstaande links is de actuele werkwijze te vinden:

Procesbeschrijving voor de 4 niveaus van ondersteuning.


Mogelijke werkzaamheden van de ondersteuningsadviseur.

Procedure voor het aanvragen van een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV).
 

Schematische voorstelling van de diverse stappen bij ondersteuning. 

Blauwdruk van het expertisecentrum

Het School Ondersteunings Profiel ( SOP) 

 

Zie voor informatie over Passend Onderwijs :

www.passendonderwijs.nl

www.steunpuntpassendonderwijs.nl

www.5010.nl


 

Afdrukken

Nieuwsbrief

Contact

Purmer Center
Wielingenstraat 135
1441 ZN Purmerend
Postbus 811, 1440 AV Purmerend
T 0299-783483, info@swvwaterland.nl

RoutebeschrijvingRoute en adresgegevens Samenwerkingsverband Waterland